fbpx

Vaimsete võimete test ja kutsesobivusvestlus

Rakenduskõrghariduse õppekava sisseastumiskatsetel moodustub kandidaatide paremusjärjestus vaimsete võimete testi ja kutsesobivusvestluse tulemuste alusel. Tänavu aastal ei hinnata füüsilise ettevalmistuse testi läbimist paremusjärjestuse osana, küll aga tuleb test sooritada tegevteenistusse astumise nõudena. Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud, saavad lasta arvestada saavutatud tulemust. Kes tahavad oma tulemust parandada ja uue teha või kui testi tehtud ei ole, annab kool selleks võimaluse sisseastumiskatsete perioodil.

 

Kutsesobivusvestlusel tuleb kandidaadil vestlusruumi sisenemise järel end lühidalt tutvustada ning seejärel vastata talle esitatavatele küsimustele. Vestlusel hinnatakse kandidaatide potentsiaali juhtidena, nende maailmavaatelisi seisukohti, motiveeritust (sh õpimotivatsiooni) ja suutlikkust akadeemilisteks õpinguteks.

 

Vaimsete võimete test

Mis testiga on tegemist?

Vaimse võimekuse test on üks osa Kaitseväe personalihindamise testipaketist. Test on koostatud kaitseväele Tartu Ülikooli poolt kaitseministeeriumi tellimusel.

Testi läbijate konfidentsiaalsus on kindlalt tagatud. Iga vastaja saab individuaalse koodi, mille kaudu erinevate küsimustike tulemusi analüüsitakse. Koode haldab KVÜÕA.

Mitu ja millist ülesannet testis on?

Testis on kokku 45 ülesannet, mille lahendamiseks on aega kokku 1 tund. Testis on nii loogikaülesandeid kui ka valikvastustega küsimusi.

Ülesanded on seotud kolme valdkonnaga: sõnavara, matemaatika ja ruumiline mõtlemine.

Kuidas testi täidetakse, kas abivahendeid saab kasutada?

Testi täidetakse kasutades arvutit või tahvelarvutit, täitmise ajal saab vajadusel liikuda erinevate ülesannete vahel.

Testi täitmise ajal võib abiks võtta tavalise lehe ja kirjutusvahendeid, kalkulaatorit ega muid abivahendeid testi ajal ei kasutata.

Kuidas ette valmistuda?

KVÜÕA sõjaväepedagoogika ja juhtimise õppetooli ülem kolonelleitnant Antek Kasemaa soovitab eelkõige tulla testi täitma puhanud ja selge peaga. Test paneb proovile vaimsed võimekused, seega eraldi konkreetselt ette valmistamiseks harjutusülesandeid ei ole.

Kaitseväe Akadeemia