fbpx

Allohvitseride täiendusõpe

Lisaks vanemallohvitseride baaskursusele (kutseõpe) korraldatakse vanemallohvitseridele täiendusõppena vanemallohvitseride keskastmekursust (VAKAK) ja vanemstaabiallohvitseride kursust (VSAK).

2024. aastast lisandus täiendusõppe kursuste nimekirja ka nooremstaabiallohvitseri kursus (NSAOK), mille eesmärk on valmistada ette kaitseväele ja Kaitseliidule pataljoni nooremstaabiallohvitsere arendades kursuslaste oskuseid pataljoni lahingutegevuse planeerimises nooremstaabiallohvitserina. Esimene kursus toimub 12.-30.08.2024 ning kandideerimine toimub läbi Kaitseressursside Ameti.

Vanemallohvitseride täiendusõppekursused jagunevad:

Lisainfot küsige KVA õppeosakonna planeerimisjaoskonnast telefonil 717 6313 või oppeinfo(at)mil.ee

Kaitseväe Akadeemia