fbpx

Argumenteeriv essee

Kandidaat kirjutab argumenteeriva essee, mille maht on 950–1000 sõna. Essee teema antakse teada vahetult enne katset. Essee käigus hinnatakse kandidaadi võimet arutleda akadeemilises kirjalikus vormis ette antud ajaraamis ja teemal.

  • Essee kirjutamiseks on aega kuni neli tundi.
  • Essee kirjutatakse elektrooniliselt. Arvutid tagab kandidaatidele KVÜÕA.
  • Hinnatakse 0 – 45 punkti süsteemis. Positiivne tulemus algab punktist 1. Tulemust
    0 hindamiskriteeriumites ei kirjeldata.
  • Tulemus on järjestav.

Soovituslik kirjandus essee kirjutamiseks valmistumisel on:
– Lind, W. S. 2014. Manööversõjapidamise käsiraamat. Kirjastus Elmatar;
– Leonhard, R. R. 2013. Manööversõja kunst. Kirjastus Hea Lugu;
– Leonhard, R. R. 2007. Sõjapidamisprintsiibid infoajastul. Eesti Entsüklopeediakirjastus.

Essee kirjutamise ajal on lubatud kasutada raamatuid jm allikmaterjale.

Kaitseväe Akadeemia