fbpx

KVA nõukogu kinnitas uued õppekavad

Kaitseväe Akadeemia nõukogu kinnitas 30. märtsil Kaitseväe Akadeemia uued õppekavad, millega kaasajastati ja ühtlustati maaväe, mereväe ja õhuväe suuna rakenduskõrgharidusõppekavad ning magistriõppekava. „Uuendamise tingis üha arenev Eesti riigikaitse ja sõjapidamine [ … ]

Kaitseväe meditsiiniüksused harjutasid koostööd

Möödunud nädalal toimus Tartus Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse poolt korraldatav iga-aastane Kevadtormi-eelne meditsiiniüksuste koostööharjutus Varblaserünnak. „Varblaserünnak on kujunenud juba traditsiooniliseks meditsiiniüksuste harjutuseks, millega kevadistele suurõppustele vastu minna. See on [ … ]

Kanname Sinilille, Anname au!

1. aprillil algas kaheksas Sinilillekampaania “Anname au!”, millega kutsutakse kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide tunnustamiseks kandma Sinilillemärki. Sinilillekampaania väärtustab tervisesporti ning ka sel aastal kutsub kampaania üles osalema Veteraniväljakutse jooksul. Kuna [ … ]

KAITSEVÄE AKADEEMIA ÜLEMA JUHIS – KÄITUMINE HAIGESTUMISE VÄLTIMISEKS JA VÕIMALIKU / KINNITATUD COVID-19 HAIGUSJUHU KORRAL (Täiendatud 01.03)

Juhis on täiendatud 01.03.2021: Tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele, rakenduskõrgkoolidele ning ülikoolidele seatud piirangutest, on Kaitseväe Akadeemias enamus õppureid suunatud distantsõppele ning teenistujaid kaugtööle alates 1. märtsist 2021 kuni Vabariigi [ … ]

Kaitseväe Akadeemia