fbpx

Brigaadi staabiohvitseri kursus

Brigaadi staabiohvitseride kursuse (BSOK) eesmärk on süvendada kursuslase teadmisi ja oskusi töötamiseks erinevatel jalaväebrigaadi staabi ametikohtadel Eesti Kaitseväes nii kriisi- kui sõjaajal. 

Õppekava läbimise järel kursuslane:

  • teab sõjapidamise ja sõjalise mõtlemise arengut mõjutanud olulisemaid sündmusi ja isikuid läbi ajaloo;
  • mõistab laiapindse riigikaitse olemust ning Kaitseväe, sh jalaväebrigaadi rolli ja ülesandeid selles;
  • on võimeline täitma staabiohvitseri ülesandeid jalaväebrigaadi staabis lähtudes lahingutoimingutest ning kasutades staabitöö protseduure ning tehnikaid;

Brigaadi staabiohvitseri kursuse (BSOK) õppekava

Lisainfot küsige 717 6313 või marika.koplimagi(at)mil.ee

Kaitseväe Akadeemia