fbpx

E-õpe ILIAS

Eesti Kaitseväe e-õppe keskkonna ILIAS aadress on https://ilias.mil.ee

Termin `e-õpe` on paljudele tuttav. E-õppe puhul ei ole tegemist eraldi õppevormiga, vaid õppeprotsessi kaasajastamisega, kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ning võimalusi. See tähendab, et eesmärgi saavutamiseks kasutatakse meetodeid, mis erinevad veidi harjumuspärasest. NATO liikmesriikide kaitsejõududes on e-õpe laialt kasutuses kui tervikliku väljaõppesüsteemi üks osa.

Kõrgkoolides kasutatakse e-õpet peamiselt kombineeritult tavaõppega – loengute, praktiliste harjutuste, treeningute ja õppustega. E-õpe peab olema tihedalt seotud tavaõppega ning sobib eeskätt abivahendiks õppejõududele ja instruktoritele oma õppetöö mitmekesistamisel ja täiustamisel.

Hetkel on Eesti Kaitseväel toimiv e-õppe keskkond ILIAS 4, NATO/PfP kaitseakadeemiate ja rakendusuuringute instituutide konsortsiumi töögrupi arendatav avatud koodiga tarkvara – tasuta kasutatav vabavaraline õppehaldussüsteem veebipõhise õppe arendamiseks ja elluviimiseks. ILIAS loodi 1998. aastal ning on nüüdseks kasutusel rohkem kui 3000 asutuses. ILIASe versioon 3.9.3 omab sertifikaati NATO salajases võrgus kasutamiseks.

Eesti Kaitseväes on ILIAS kasutusel aastast 2005, selle kasutajaid on praegu üle 7000.

Kaitseväe Akadeemia