fbpx

Juhised osaliseks kontaktõppeks Kaitseväe Akadeemias

Kaitseväe Akadeemia on COVID-19 viiruse leviku piiramiseks alates 16. märts 2020 olnud distantsõppel ning toiminud kaugtöö põhimõttel.

Vabariigi Valitsuse loal toimub osaline kontaktõpe haridusasutustes alates 15.mai 2020.a. tingimustel, et siseruumides toimub õpe kuni 10-liikmelistes gruppides, jälgitakse 2+2 reegleid ning tagatakse üldkasutuses olevate ruumide ning asjade piisav desinfitseerimine.

Alates 15. mai 2020 avas Kaitseväe Akadeemia oma ruumid osaliseks kontaktõppeks õppuritele, õppetoe ning tugiteenust vahetult tagavatele teenistujatele ja töötajatele. Piirangud õppetöö läbiviimisel kehtivad kuni hädaolukorra lõppemiseni või järgnevate juhisteni.

Distantsõpe ja kaugtöö jätkub akadeemias valdavalt kõikidele, kes ei pea vahetult tagama õppetöö läbiviimist ega toetusteenust õppetööle, kuni edasiste korraldusteni.

 

JUHISED PIIRANGUTE KOHTA

Kaitseväe Akadeemia isikkoosseisul on kohustus jälgida Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti juhiseid viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks.

Kaitseväe Akadeemia ülema juhises on kehtestatud ja täpsustatud täiendavaid nõudeid, mida teenistujad/õppurid samuti peavad täitma.

Haigussümptomitega õppurid või teenistujad ei tohi naasta õppetööle ega teenistusse.

Kõigil õppuritel ning teenistujatel on kohustus teavitada viirusega nakatumisest oma käsuliinis.

TÖÖKORRALDUS NING ÕPPETÖÖ

Kaitseväe Akadeemia panustab oluliselt protsesside sujuvaks hoidmisesse, kuid kuna õppetöö toimub koostöös mitmete kõrgkoolide ning Kaitseväe struktuuriüksustega, võib sellegipoolest esineda jooksvaid muudatusi.

Kaitseväe Akadeemias on ära jäetud lahtiste uste päevad ja grupikülastuste vastuvõtud. Samuti on edasi lükatud ka kõik esinemised/esindamised väljaspool kooli. Koosolekute ning nõupidamiste jaoks kasutatakse erinevaid tehnoloogilisi lahendusi. Alates 08.06.2020 on aula avatud eelbroneerimiseks töövälisel ajal akadeemia välistele organisatsioonidele, rangelt kinni pidades ruumis samal ajal viibida tohtivate isikute piiraarvust ja hajutuse nõuetest.

Uurimistööde kaitsmised toimuvad kohandatult eriolukorraga. Kaitsmise ruumis on füüsiliselt  kohal komisjon ja kaitsja, virtuaalse osalusega on kohal retsensent ning kaitsmisest tehakse ülekanne võimaldamaks kutsutud külaliste/huvitatute osalemist.

Kaitseväe Akadeemia lõpuaktus toimub 19 juunil 2020. Arvestades kõiki juunikuus kehtivaid piiranguid, toimub aktus ilma lähedaste ja sõprade osaluseta kohapeal. Lõpuaktusest tehakse huvilistele jälgimiseks ülekanne.

SISSEASTUJALE

Lugupeetud abiturient

Üheks Kaitseväe Akadeemiasse kandideerimise tingimuseks on keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. Eriolukorrast tingituna võib muutuda Teie kooli lõpetamine, keskharidust tõendavate dokumentide kinnitamine ja jõudmine infosüsteemidesse. Seoses eelnevaga palume gümnaasiumi lõpetamise ja akadeemiasse õppima asumise kinnitada infosüsteemis (SAIS) või e-maili teel – oppeinfo@mil.ee.

Täiendavat infot vastuvõtu osas: oppeinfo@mil.ee või telefonil 717 6304

MEDITSIINILINE TEENINDUS

Meditsiinialaseks visiidiks tuleb eelregistreeruda telefoni teel (sh hambaravi) ning järgida kohtumise kellaajalisi juhiseid. Sissepääsu meditsiiniteenistusse avab patsienti vastu võttev meedik – muul ajal on uks lukustatud.

TOITLUSTUS

Alates 18.05.2020 pakutakse KVA sööklas õppetöös osalejatele toitlustusteenust.

Toidule saab registreerida läbi BUUM keskkonna.

Söökla toitlustus on mõeldud vaid kontakttööl/-tundides viibijatele. Distantsõppel ja kaugtööl olev isikkoosseis peab hoiduma toitlustuse tellimisest, et tagada 2+2 reegli järgimine õppetöös osalejatele ka söögipauside ajal.

SPORTIMINE

Alates 22.05.2020 on piirangutega avatud jõusaal ja matisaal.

Alates 25.05.2020 on piirangutega avatud siselasketiir.

Igale ruumile on seatud maksimaalne lubatud inimeste arv ja sisekord inventari desinfitseerimiseks, mida kasutajad on kohustatud järgima.

Jätkuvalt kutsume kõiki üles sportima võimalikult palju vabas õhus.

RAKENDUSUURINGUTE OSAKOND

Rakendusuuringute osakond jätkab kaugtööl, välja arvatud juhtudel, kui osaletakse õppetöö läbiviimisel.

KVA RAAMATUKOGU

Alates 08.06.2020 on KVA raamatukogu avatud.

KVA MUUSEUM

Ajutiselt on muuseum suletud.

Kaitseväe Akadeemia