fbpx

GDPR ehk isikuandmete kaitse üldmäärus

Kasutus- ja privaatsustingimused

Nutisõnastiku Sõnasalv kasutamine

 • Nutisõnastik Sõnasalv on Kaitseväe ja Mobi Lab OÜ koostöös loodud nutisõnastik.
 • Nutisõnastik Sõnasalv rakendusega seonduvalt ei piirata selle kommertskasutust, kuid sellisel juhul peab teise rakenduse juures säilitama viite Kaitseväele ja Sõnasalv nutisõnastikule

Kasutajate privaatsus

 • Nutisõnastik Sõnasalv on avalikult juurdepääsetav.
 • Kasutajalt kogutakse ainult seda informatsiooni, mis on vajalik teenuse pakkumiseks.
 • Nutisõnastik Sõnasalv lähtub isikuandmeid sisaldava teabe kogumisel ja säilitamisel isikuandmete kaitse põhimõtetest.
 • Nutisõnastik Sõnasalv eesmärk on tagada kõikide andmete täpsus ja tegelikkusele vastavus.
 • Rakenduse kaudu ei toimu reklaamide edastamist

Teave, mida Nutisõnastik Sõnasalv salvestab

 • Kasutaja toimingute kirjed (logid) anonümiseeritud kujul.
 • Nutisõnastik Sõnasalv rakendus kogub andmeid kujul, mis ei võimalda tuvastada kasutajat.
 • Kogutavad anonüümsel kujul andmed võimaldavad teha rakenduse kasutamise kohta statistilisi järeldusi ning tuvastada võimalikke vigu ja probleeme teenuse toimimises

Kogutavateks andmeteks on:

 • Kasutaja seadme IP aadress anonüümitud kujul, mis ei võimalda tuvastada kasutaja asukohta füüsilises võrgus. Rakenduse omanikul puudub ligipääs kasutaja terviklikule IP-aadressile ning seega puudub võimalus tuvastada seadet või kasutajat.
 • Teenuse kasutamise aeg.
 • Kasutaja liikumine rakenduses.
 • Rakenduse allalaadimise sagedus platvormiti.
 • Rakenduse kasutajate arv.
 • Nutisõnastik Sõnasalv rakenduse kasutamisel ja selle liikudes salvestub järgmine teave: mis sõnu, sõnakogusid, linke vmt vaadati (nt otsingud, klikitud lingid, rakenduse ootamatud sulgumised) ning need logitakse Firebase Analytics`is.
 • Nutisõnastik Sõnasalv rakenduse sees küpsiseid ei ole.

Andmete hoiustamise aeg

 • Kogutavaid anonüümseid andmeid kasutame Firebase Analytics teenuse abil analüütika tegemiseks.
 • Firebase Analytics säilitab analüütika tegemiseks kogutavaid andmeid 38 kuud

Küsimused ja kommentaarid

Palume kõik küsimused, tähelepanekud ja ettepanekud saata Nutisõnastik Sõnasalv tagasiside e-posti aadressil [email protected]

Kaitseväe Akadeemia