fbpx

H.U.V.I. seminarid

Õppetöö ja selle planeerimine, aga ka õppimine ise kujutavad endast pidevat arenguprotsessi ning nõuavad seega igalt õppejõult enese kursishoidmist nüüdisaegsete õpetamismeetodite ja -võimalustega. Kõik ikka selleks, et säilitada oma professionaalsus õppejõuna, et õppurid saaksid kvaliteetse hariduse ja tulevaseks teenistuseks võimalikult hea ettevalmistuse.

Õppetöö käigus võib esile kerkida erinevaid probleeme ning tekkida vajadus nende üle koos arutleda ja lahendusi otsida. Just sel põhjusel ongi Kaitseväe Akadeemia õpetav koosseis ellu kutsunud seminarisarja H.U.V.I. (Huvitav, Uus, Vajalik, Innustav). Seminarid pakuvad võimalust jagada oma mõtteid, kuulata teiste kogemusi ja neist õppida ning seeläbi ennast arendada.

Seminare korraldatakse keskmiselt kord kuus ja nendele on oodatud kogu KVA pere. Seminari võivad korraldada erinevatel õppemetoodilistel jt kooli arengu jaoks olulistel teemadel kõik õppejõud. Eesmärk on leida koos selline lahendus, mis toetab nii õppurite, õppejõudude kui ka akadeemia arengut.

Kaitseväe Akadeemia