fbpx
KAITSEVÄE AKADEEMIA

Info meditsiinitudengile SOSBK

Staabiohvitseride sõjaline baaskursus meditsiinitudengile (endise nimega Reservtervishoiutöötajate sõjaline baaskursus)

Kursus koosneb kahest moodulist ja kestab kokku 4 nädalat (2+2 nädalat). Mooduleid on võimalik läbida erinevatel aastatel.

Kursusel omandavad tsiviiltervishoiutöötajad baasteadmised ja –oskused, et täita erialaseid ülesandeid reservväelastena õppekogunemistel või sõjaolukorras. Täiendava missioonieelse väljaõppe läbimine võimaldab reservtervishoiutöötajatel osaleda rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel.

Kursusel saavad osaleda ainult kaitseväekohuslased isikud. Mehed on Kaitseressursside Ameti (KRA) poolt juba arvele võetud. Naised peavad selleks täitma taotluse KRA kodulehel.

Enne kursust peavad kõik osalejad vastama  Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuetele mille hindamiseks tuleb läbida kaitseväe arstlik komisjon. Arstlik komisjon toimub elukohajärgselt ning kui soovite arstliku komisjoni läbida mujal kui sissekirjutus või teatatud kodune aadress, siis märkige see ära ka kaitseväekohustuse võtmise taotluses.

Pärast KRA-s arvele võtmist ja arstliku komisjoni läbimist on Teil õigus läbida Staabiohvitseride sõjaline baaskursus (SOSBK) ja SMBK I moodul ning erinevaid KVA Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse poolt pakutavaid kursuseid.

Kursuse jooksul omandavad reservtervishoiutöötajad teadmisi kaitseväe seadusandlusest, sõjatopograafiast, taktikast, välioskustest, meditsiini- ja tagalatööst, läbivad rivi-, relva- ja laskeõppe ning tutvuvad pioneeri-, massihävitusrelvade- ja sidevaldkonnaga.

Staabiohvitseride sõjalise baaskursuse ja SMBK I mooduli eduka lõpetamise korral ning peale erialasel ametikohal reservõppekogunemisel osalemist esitatakse arstiteaduskonna lõpetanud ohvitseri auastme saamiseks ja meditsiiniõed allohvitseri auastme saamiseks. Kursusel osalenud arstiteaduskonna ning tervishoiu kõrgkooli üliõpilased jäävad reservtervishoiutöötaja kandidaatideks seni, kuni nad on omandanud meditsiinilise kõrghariduse ja läbinud sõjameditsiini baaskursuse (SMBK) I moodul (Sissejuhatus sõjameditsiini;  Jalaväepataljoni meditsiinitaktika ja –varustus  Esmaabi lahingkannatanule (TCCC – Tactical Combat Casualty Care).

2020. aastal toimub SOSBK I moodul 20.–31.07. ja II moodul 03.–14.08.

Kaitseväe Akadeemia