fbpx

Info meditsiinitudengile SOSBK

Staabiohvitseride sõjaline baaskursus meditsiinitudengile (endise nimega Reservtervishoiutöötajate sõjaline baaskursus)

Kursusel omandavad tsiviiltervishoiutöötajad baasteadmised ja -oskused, et täita erialaseid ülesandeid reservväelastena õppekogunemistel või sõjaolukorras. Täiendava missioonieelse väljaõppe läbimine võimaldab reservtervishoiutöötajatel osaleda rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel.

Kursusel saavad osaleda ainult kaitseväekohustuslastest isikud. Meestel on kaitseväekohustus 17. eluaastast 60. eluaastani (k.a). Naised peavad selleks täitma taotluse  kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee.

Enne kursust peavad kõik osalejad vastama Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuetele, mille hindamiseks tuleb läbida Kaitseressursside Ameti arstlik komisjon. Arstlik komisjon toimub elukohajärgselt ning kui soovite arstliku komisjoni läbida mujal kui sissekirjutus või teatatud kodune aadress, siis märkige see ära ka kaitseväekohustuse võtmise taotluses.

Pärast KRA-s arvele võtmist ja arstliku komisjoni läbimist on Teil õigus läbida Staabiohvitseride sõjaline baaskursus (SOSBK) ja SMBK I moodul ning erinevaid KVA Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse poolt pakutavaid kursuseid.

Kursuse jooksul omandavad reservtervishoiutöötajad teadmisi kaitseväe seadusandlusest, sõjatopograafiast, taktikast, välioskustest, meditsiini- ja tagalatööst, läbivad rivi-, relva- ja laskeõppe ning tutvuvad pioneeri-, massihävitusrelvade- ja sidevaldkonnaga.

Staabiohvitseride sõjalise baaskursuse ja SMBK I mooduli eduka lõpetamise korral ning peale erialasel ametikohal reservõppekogunemisel osalemist esitatakse arstiteaduskonna lõpetanud ohvitseri auastme saamiseks ja meditsiiniõed allohvitseri auastme saamiseks. Kursusel osalenud arstiteaduskonna ning tervishoiu kõrgkooli üliõpilased jäävad reservtervishoiutöötaja kandidaatideks seni, kuni nad on omandanud meditsiinilise kõrghariduse ja läbinud sõjameditsiini baaskursuse (SMBK) I mooduli (Sissejuhatus sõjameditsiini;  Jalaväepataljoni meditsiinitaktika ja –varustus; Esmaabi lahingkannatanule (TCCC – Tactical Combat Casualty Care)).

2024. aastal toimub SOSBK 15.07.-09.08.2024. Kursus leiab aset Võrus. Registreerimine läheb lukku 30.05.2024!

Kaitseväe Akadeemia