fbpx

KAITSEVÄE AKADEEMIA JUHTIMISE JA PEDAGOOGIKA KONVERENTS KAITSETAHE 2022

Seoses Venemaa sõjaga Ukrainas, tervikuna pingestunud geopoliitilise olukorraga regioonis ja siseriiklikult, tulenevalt sõjapõgenike saabumisest, energiakandjate hinnatõusust, inflatsioonist ning punamonumentide teisaldamisest, on kaitsetahte hetkeseis ja selle kujundamine riigi tasandil aktuaalsem kui kunagi varem. Lähtudes Eesti laiapindse riigikaitse kontseptsioonist, milles kogu ühiskond panustab riigikaitsesse, on oluline, et kõik osapooled – riigiasutused, ministeeriumid, erasektor ning vabatahtlikud/kogukondlikud organisatsioonid – teadvustaksid esmalt, mis asi kaitsetahe üldse on, millest see koosneb, kuidas ja mida uurime ning ka erinevate osapoolte rollidest ja vastutusest kaitsetahte kujundamisel.

Kaitseväele ja Kaitseliidule sõjaväelisi juhte koolitav KVA jätkab juhtimise ja pedagoogika erinevaid aspekte käsitlevate konverentside korraldamise traditsiooni. Konverentsi „Kaitsetahe 2022“ fookuses on tutvustada kaitsetahte kujundamisega seotud temaatikat nii riigi kui ka kaitseväe tasandil selleks, et selgemalt piiritleda nii terminoloogia, kontseptsioonid kui ka praktika ja erinevate osapoolte vastutus kodanikkonna kaitsetahte ning reservüksuste võitlustahte kujundamisel.

Üheks KVA aluspõhimõtteks on teaduspõhisus, mis tähendab, et tuginetakse mitte ainult varasemale kogemusele ja olemasolevatele praktikatele, vaid pakutakse välja ka teaduslikule argumentatsioonile tuginevaid lahendusi. Seetõttu pakub konverents välja võimaluse diskussiooniks kaitsetahte kujundamisega seotud teemal nii juhtimise kui ka pedagoogika võtmes, teavitades nendes valdkondades tehtavatest teadus- ja arendustöödest laiemat publikut kaitseväes ning ka väljaspool. Konverents kaasab õppureid ja õppejõude ning külalisesinejatena ka vastava valdkonna spetsialiste nii Eestist kui välismaalt.

Osalema ootame kõiki, kes huvituvad juhi rollist kaitse- ja võitlustahte kujundamisel.
__________

Konverents toimub 09.-10.11.2022 Kaitseväe Akadeemias.

Juhtimise ja pedagoogika konverents “Kaitsetahe 2022”  AJAKAVA

Konverentsil osalemine on tasuta ning töökeeleks on eesti keel.
__________
Kontakt ja lisainformatsioon: KVA õppeosakonna juhtimise- ja pedagoogika õppetooli ülem kolonelleitnant Antti Viljaste, tel +372 7176361, [email protected].

Kaitseväe Akadeemia