fbpx

Kaitseväe Akadeemia juhtimise ja pedagoogika konverents 2022

Märksõnad: juhi  kujunemine, hindamine, meeskond, tagasiside, mõjustamine, ülesandekesksus, juht ja alluv, inimesekesksus, juhtimiskeskkond, mürgine/destruktiivne juht, kriis, rutiin, juhi pädevused, juhtimiskultuur 
__________

10. veebruaril 2022 toimus juba seitsmendat korda Kaitseväe Akadeemias juhtimise ja pedagoogika konverents „Juhtimine- väe(s)tamine või umbrohutõrje“, kus ligi 250 osalejat arutlesid efektiivse juhtimisega seotud teemade ja nende õpetamisega seotud võimaluste üle.
„Uusi töötajaid on vaja juhendada, et nad saaksid võimalikult kiirelt alustada oma töö eduka tegemisega,“ ütles kaitseväe akadeemia ülem kolonel Vahur Karus, „Kaitseväe akadeemia koolitab juhte ning on oluline märgata, et vanematel juhtidel on võimalus toetada nooremaid olema võimekamad, kujundades positiivset kaitsetahet.“

„Kaitseväe akadeemia juhtimiskonverents näitab selle õpetajate, õppurite ja tulevaste juhtide tänast valmisolekut märgata juhtimisteaduses ja –hariduses kerkivaid olulisi trende ning aitab neist õppida,“ ütles konverentsi korraldaja kaitseväe akadeemia juhtimise ja pedagoogika õppetooli juhataja Martin Mooses.

Tänavuse konverentsi teema käsitles juhtide arendamiseks ja õpetamiseks vajalikku mõtteviisi, erinevaid teoreetilisi käsitlusi ja pedagoogilisi lahendusi, et akadeemia lõpetajad oleks valmis reaalsetes juhtimissituatsioonides koheselt tegutsema. Konverentsi käigus toimunud paralleelsessioonide teemadeks olid meeskonnatöö kujundamine, toksiline juhtimine, vaimne tervis ja juhi rolli tähtsus motiveeritud õhkkonna loomisel ning nende oskuste andmine akadeemilises keskkonnas.

Konverentsi peaesinejaks oli Helsingi Ülikooli külalisprofessor, juhtimisfilosoofia Deep Leadership looja ning kasvatusteaduste doktor erukolonel Vesa Nissinen. Nissineni süvajuhtimise ideede alusel on arendatud Soome militaarjuhtide haridust ning hetkel tegeleb ta ka selle teema uurimis-arendusprojektiga Leedus.

Nissinen tõi oma esitluses välja juhi vajaduse luua rahuajal endale vaimseid oskusi, mida kriisiolukordades kasutada. „Tagasiside saamine on võimalus õppida tehtud vigadest ning avastada arenguid vajavaid kohti ning neid igapäevases treeningus parendada,“ tõi Nissinen välja juhtidele olulise oskuse.

Konverentsi raames oli võimalik osaleda ka töötubades ning kuulata erinevatel teemadel liftikõnesid. Kokku võttis tänasest päevast osa ligi 250 inimest kaitseväe akadeemiast, kaitseväest, Kaitseliidust, Tartu ülikoolist, sisekaitseakadeemiast ning eraettevõtetest.

2022. aasta konverentsi „Juhtimine- väe(s)tamine või umbrohutõrje“ eesmärgiks oli panustada juhtimise ja juhtide õpetamisega seotud teemade käsitlemisesse ning elavdada nendes valdkondades diskussiooni kaitseväe akadeemias, kaitseväes ning ühiskonnas üldisemalt.
__________
Paralleelsessioonide esseede kogumik: Juht ja õppejõud rollide pingeväljas. Esseed publitseeriti EMA Occasional Papers 13/2022 erinumbris SIIN (ETIS 1.2).

Põhikursuse esseede kogumik: Juhtimine – väe(s)tamine või umbrohutõrje. Asub SIIN.
__________
Konverentsi AJAKAVA (avaneb teises aknas)
__________
Konverentsi pildigalerii

Kaitseväe Akadeemia