fbpx

Kaitseväe Akadeemia juhtimise ja pedagoogika konverents 2022

Juba seitsmendat korda toimub Kaitseväe Akadeemia juhtimise ja pedagoogika konverents „Juhtimine- väe(s)tamine või umbrohutõrje“
__________
Märksõnad: juhi  kujunemine, hindamine, meeskond, tagasiside, mõjustamine, ülesandekesksus, juht ja alluv, inimesekesksus, juhtimiskeskkond, mürgine/destruktiivne juht, kriis, rutiin, juhi pädevused, juhtimiskultuur 
__________
Ootame juhtimiskonverentsile kõiki, kes huvituvad juhtide valikust, nende arendamisest ja õpetamisest militaarses keskkonnas.

AJAKAVA (avaneb teises aknas)

Konverentsi toimumisaeg on 10.02.2022 kell 09.00-16.45, täpsem ajakava saadetakse osalejatele hiljemalt nädal enne sündmuse toimumist.

Konverents toimub Kaitseväe Akadeemias (Riia 12, Tartu) kohapeal, osalemine on tasuta ja töökeeleks on eesti keel.
__________
Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 02.02.2022 SIIN
__________
2022. aasta konverentsi „Juhtimine- väe(s)tamine või umbrohutõrje“ eesmärgiks on tutvustada juhtimise ja juhtide õpetamisega seotud temaatikaid ning elavdada nendes valdkondades diskussioooni Kaitseväe Akadeemias ning Kaitseväes üldisemalt. Kaitseväele ja Kaitseliidule sõjaväelisi juhte koolitav KVA jätkab nii juhtimise ja pedagoogika erinevaid aspekte käsitlevate konverentside korraldamise traditsiooni.

Üheks KVA aluspõhimõtteks on teaduspõhisus, see tähendab, et tuginetakse mitte ainult varasemale kogemusele ja olemasolevatele praktikatele vaid pakutakse välja ka teaduslikule argumentatsioonile tuginevaid lahendusi. Seetõttu pakub konverents välja võimaluse diskussiooniks arendamise ning pedagoogika võtmes, teavitades laiemat publikut KVAs nendes valdkondades tehtavast teadus- ja arendustöös kaasates nii õppureid, õppejõude kui ka vastava valdkonna spetsialiste külalisesinejatena nii Eestist kui ka väljapoolt.
__________
Kontakt ja lisainformatsioon: Martin Mooses, e-post: martin.mooses1@mil.ee tel. +372 58756032
__________
2021. aasta konverentsi töötajate, magistrantide ja kadettide esseede kogumik

2021 a konverents

Kaitseväe Akadeemia