fbpx

Kaitseväe Akadeemia ülem

BRIGAADIKINDRAL ENNO MÕTS

CURRICULUM VITAE

Sündinud 14. oktoobril 1974. aastal Tartus.

 

HARIDUS JA SÕJALINE KVALIFIKATSIOON, TÄIENDUSKOOLITUS

2017      Kõrgem sõjaväelise juhtimisõppe kursus (sõjaväeline IV tase)

2016      NATO strateegilise kommunikatsiooni kursus

2015      NATO üksuste lahinguvalmiduse hindamise kursus

2011      Sotsiaalteaduste magister, Tartu Ülikool

2011      NATO laiapindse operatsiooniplaneerimise kursus

2010      Väljundipõhine õppekava kõrghariduses, Tartu Ülikool

2007      Kõrgemad riigikaitsekursused

2005      Vanemstaabiohvitseride kursus (sõjaväeline III tase)

2000      Relvakonflikti õigus, Rahvusvahelise Punase Risti Komitee

2000      Sõjaaja pataljoni staabiohvitseri kursus

2000      Õpetajate kursus (Taani sõjaväepedagoogika)

1999      Väljaõppe plaanimine ja hindamine (Taani mudel)

1999      USA suurtükiväe tuletoetusohvitseri põhikursus

1998      Väikeüksuste taktika kursus

1997      ÜRO sõjalise vaatleja kursus

1996      Rakenduslik kõrgharidus, Eesti Riigikaitse Akadeemia

 

TEENISTUSKÄIK

2016-…                 Kaitseväe Akadeemia ülem

2015-2016           Kaitseväe peastaabi nõunik doktriinide alal

2014-2015           2. jalaväebrigaadi ülem

2014                      Lõuna kaitseringkonna ülem

2012-2014           Kirde kaitseringkonna ülem

2007-2012           Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktika õppetooli ülem

2005-2007           Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktika õppetooli lektor

2004-2005           Tapa VÕK suurtükiväegrupi ülem

2001-2004           Suurtükiväegrupi staabiülem

2000-2001           Rahuoperatsioonide Keskuse Balti Luurekordoni (BALTSQN-3) Eesti kontingendi vanem

2000                      Suurtükiväegrupi patareiülem

1999                      Kuperjanovi ÜJP operatiiv- ja väljaõppesektsiooni suurtükiväeohvitser

1996-1999            Kuperjanovi ÜJP rühmaülem

1992- 1996           Eesti Riigikaitse Akadeemia

 

AUASTMED

2020     brigaadikindral

2017      kolonel

2011      kolonelleitnant

2007     major

2003     kapten

2000     leitnant

1996      nooremleitnant

 

AUMÄRGID

Kotkaristi III klassi teenetemärk, 2019

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rinnamärk, 2012

Kaitseliidu teenetemedali eriklass, 2010

Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest (endine eriteenete rist), 2009

Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist, 2008

Kaitseliidu Kooli teeneterist, 2007

Kaitseväe teenetemärk kaitsealaste teenete eest, 2004

Suurtükiväepataljoni teenetemärk, 2003

Mälestusmedal “10 aastat taastatud kaitseväge”, 2002

NATO medal, rahuvalve endise Jugoslaavia aladel, 2001

Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal, 2001

Kuperjanovi jalaväepataljoni rinnamärk (endine teenete rist), 1997

Kaitseväe Akadeemia