fbpx

Karjäär

 

Kaitseväe Akadeemias õppivad kadetid on tulevased ohvitserid – sõjaväelised juhid, kelle tegevusest sõltub kriisiolukorras paljude saatus. Lisaks juhiomadustele ja sõjalistele teadmistele peab ohvitseril olema eeskujulik analüüsivõime ja oskus suhelda ning alluvaid juhendada.

Kaitseväe Akadeemia maa-, mere- ja õhuväe kolmeaastase õppekava lõpetajad saavad õpingute lõpus bakalaureusekraadi sõjateaduses ja nooremleitnandi auastme. Magistriõpe kestab kaks aastat ja lõpetajad saavad magistrikraadi sõjateaduses. Õppe käigus tehakse palju koostööd välisriikide sõjakoolidega (Ameerika, Austria, Leedu, Läti, Poola, Saksamaa, Soome jt).

Kaitseväe Akadeemia põhikursuse lõpetanutele on kindlustatud teenistuskoht Eesti kaitseväe väeosades maaväe-, õhuväe- või mereväeohvitserina. Lisaks on lõpetanutel õigus töötada riigikaitseõpetajana.

Kooli lõpetanutel on teenistuse jooksul võimalus end arendada nii Eestis kui välisriikides. Samuti on võimalus teenistuseks rahvusvahelistes organisatsioonides, näiteks NATO staapides või väljaõppekeskustes.

Karjäär maaväes

Karjäär mereväes

Karjäär õhuväes

 

Kaitseväe Akadeemia