fbpx

Ajateenijate kompleksuuring

Kaitseväe inimressursi kompleksuuringu eesmärk on saada teavet ajateenistuses olevate inimeste arvamuste ja hoiakute kohta, et teha paremaid otsuseid teenistuse juhtimiseks ja korraldamiseks. Samuti annab see võimaluse analüüsida muutust ajateenistuses olnud isikute hoiakutes ja arvamustest aastate lõikes. Ajateenijate seas korraldatakse küsitlust kahel korral: teenistuse alguses ja lõpus. Küsitlus viiakse läbi Kaitseväe ja Tartu Ülikooli koostöös.

Uuringus osalemine jääb rangelt konfidentsiaalseks, mis tähendab, et küsitlejate poolt antud vastuseid ei seostata nende isikutega. Uuringus kasutatav kood on vajalik kahe küsitluslaine sidumiseks, mida kasutatakse vaid küsitluse läbiviimise hetkel, analüüsi käigus koodi ja nime omavahel ei seostata. Koodidega nimekirjad hävitatakse peale ajateenistuse lõpu küsitluse toimumist. Küsimustikule antud vastuseid analüüsitakse Tartu Ülikooli teadlaste poolt ainult statistiliselt üldistatud kujul ning uuringu tulemused avaldatakse üldistatult. Uuringu tulemused avaldatakse aruannetena ennekõike Kaitseministeeriumi valitsemisala siseseks kasutamiseks ning uuringutulemuste esitlemine väljaspool Kaitseministeeriumi valitsemisala toimub ainult kooskõlastatult Kaitseväe ja Kaitseministeeriumiga.

Uuringule on väljastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee luba.

Uuringus osalemine on vabatahtlik ja sellest on õigus sellest igal hetkel loobuda ilma, et sellega kaasneks probleeme küsitletule või tema tegevusele ajateenistuses.

Kompleksuuringu koordinaator Kaitseväe Akadeemias on Kadri Kallip.
Kompleksuuringu koordinaator Tartu Ülikoolis on Kairi Kasearu.

Lisaküsimuste korral palume pöörduda [email protected].

Kaitseväe Akadeemia