fbpx

Kontaktid

 

Riia 12, 51010 Tartu, Eesti
E-mail: akadeemia[at]mil.ee
Tel: +372 717 6100

 

 

ÜLEM-REKTOR

Brigaadikindral Vahur Karus

717 6100

vahur.karus[at]mil.ee

Kaitseväe Akadeemia veebel
staabiveebel Indrek Ojasoo

717 6003

indrek.ojasoo[at]mil.ee

HALDUSOSAKONNA ÜLEMA ADMINISTRATSIOON

 

 

Kaitseväe Akadeemia ülema asetäitja/Haldusosakonna ülem
kolonel Raul Järviste

 

717 6002

 

raul.jarviste[at]mil.ee

Kommunikatsiooni- ja turundusgrupi ülem
leitnant Mari-Liis Päären

717 6091
510 0231

mari-liis.paaren[at]mil.ee

Teabeohvitser

 

 

ÕPPEOSAKOND

 

 

Õppeosakonna juhataja
pr Nele Rand

717 6301

nele.rand[at]mil.ee

Planeerimisjaoskonna ülem
kolonelleitnant Ants Torim

717 6302

ants.torim[at]mil.ee

Välissuhete ja praktika peaspetsialist
pr Piret Tamm

717 6308

piret.tamm2[at]mil.ee

Juhtimise ja pedagoogika õppetooli ülem-lektor
kolonelleitnant Antti Viljaste

717 6323

antti.viljaste[at]mil.ee

Taktika õppetooli ülem
kolonelleitnant Eero Aija

 717 6315

eero.aija[at]mil.ee

Strateegia ja innovatsiooni õppetooli juhataja
hr Tarmo Metsa

717 6381

tarmo.metsa[at]mil.ee

Info sisseastujale (rakenduskõrgharidus ja magistrantuur)

717 6304 

oppeinfo[at]mil.ee

Info sisseastujale (kutseharidus, allohvitseride täiendusõpe ja SOSBK)

717 6312

oppeinfo[at]mil.ee

Täiendõppe info ohvitseridele 

717 6313

marika.koplimagi[at]mil.ee

ÕPPURKORPUS

 

 

Ülem
kapten Märt Reedi 

717 6201

mart.reedi[at]mil.ee

Kadetikogu (üliõpilaskonna) juhataja
kadettveebel Martin Melnitšuk

 

martin.melnitsuk[at]mil.ee

Kadetikogu (üliõpilaskonna) avalike suhete juht
kadettseersant Sander Pettai

+372 53480112

sander.pettai[at]mil.ee

RAKENDUSUURINGUTE OSAKOND

 

 

Ülem
kolonelleitnant Taavi Laanepere

717 6251

taavi.laanepere[at]mil.ee

Teadustöö korralduse spetsialist
pr Epp Leete

717 6253

epp.leete[at]mil.ee

SÕJA- JA KATASTROOFIMEDITSIINIKESKUS

 

 

Juhataja
pr Neve Vendt

717 6221

neve.vendt[at]mil.ee

 

 

 

 

Peahoone postiaadress: Kaitseväe Akadeemia, Riia 12, 51010 Tartu
Reg. Nr: 70 00 86 41
Arvelduskonto: 10220004799019
Registrisse kandmise kuupäev: 23.03.1999
Asutuse moodustamise kuupäev: 17.03.1998
Moodustamisakt: Vabariigi Valitsuse 17.03.1998.a määrus nr 52 „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste moodustamine
Nimemuutus: Kaitseministri määrus RT I, 05.04.2019, 1 “Kaitseväe Akadeemia põhimäärus” Vastu võetud 02.04.2019 nr 5
Liik: valitsusasutuse hallatav riigiasutus
Kõrgemalseisev valitsusasutus: Kaitseministeerium
Kõrgemalseisva valitsusasutuse registrikood: 70 00 45 02

Kaitseväe Akadeemia