fbpx

Kontaktid

 

Riia 12, 51010 Tartu, Eesti
E-mail: akadeemia[at]mil.ee
Tel: +372 717 6100

 

 

ÜLEM-REKTOR

Brigaadikindral Vahur Karus

717 6100

vahur.karus[at]mil.ee

ÜLEMA ADMINISTRATSIOON

 

 

Kaitseväe Akadeemia ülema asetäitja
kolonel Riivo Valge

717 6002

riivo.valge[at]mil.ee

Kaitseväe Akadeemia veebel
staabiveebel Andri Harkmann

717 6003

andri.harkmann[at]mil.ee

Kommunikatsiooni- ja turundusgrupi ülem
nooremleitnant Hans Vega Lehepuu

717 6091
5788 0554

 

hans.lehepuu[at]mil.ee

Teabeohvitser
nooremleitnant Mari-Liis Päären

717 6093
510 0231

 

 mari-liis.paaren[at]mil.ee

 

ÕPPEOSAKOND

 

 

Õppeosakonna juhataja
pr Nele Rand

717 6301

 

nele.rand[at]mil.ee

 

Planeerimisjaoskonna ülem
kolonelleitnant Arno Kruusmann

717 6302

 

arno.kruusmann[at]mil.ee

 

Välissuhete ja praktika peaspetsialist

pr Piret Tamm

717 6308

 

piret.tamm2[at]mil.ee

 

Juhtimise ja pedagoogika õppetooli ülem-lektor
kolonelleitnant Antti Viljaste

717 6323

 

antti.viljaste[at]mil.ee

 

Taktika õppetooli ülem

 

 

 

 

Strateegia ja innovatsiooni õppetooli juhataja
hr Tarmo Metsa

717 6381

 

tarmo.metsa[at]mil.ee

 

Info sisseastujale (rakenduskõrgharidus ja magistrantuur)

717 6304 

 

oppeinfo[at]mil.ee

 

Info sisseastujale (kutseharidus, allohvitseride täiendusõpe ja SOSBK)

717 6312

 

oppeinfo[at]mil.ee

 

Täiendõppe info ohvitseridele 

717 6313

marika.koplimagi[at]mil.ee

ÕPPURKORPUS

 

 

Ülem
kapten Märt Reedi 

717 6201

mart.reedi[at]mil.ee

 

Kadetikogu (üliõpilaskonna) juhataja
kadettveebel Mairo Lees

 

mairo.lees[at]mil.ee

 

RAKENDUSUURINGUTE OSAKOND

 

 

Ülem
kolonelleitnant Raul Järviste

717 6251

 

raul.jarviste[at]mil.ee

 

Teadustöö korralduse spetsialist
pr Epp Leete

717 6253

epp.leete[at]mil.ee

SÕJA- JA KATASTROOFIMEDITSIINIKESKUS

 

 

Ülem-arst

kolonelleitnant Ahti Varblane

717 6221

ahti.varblane[at]mil.ee

TOETUSTEENUSTE OSAKOND

 

 

Ülem
kolonelleitnant Kalle Köhler

717 6101

kalle.kohler[at]mil.ee

 

Peahoone postiaadress: Kaitseväe Akadeemia, Riia 12, 51010 Tartu
Kutsehariduse õppekompleksi postiaadress: Kose tee 3a, 65603, Võru
Reg. Nr: 70 00 86 41
Arvelduskonto: 10220004799019
Registrisse kandmise kuupäev: 23.03.1999
Asutuse moodustamise kuupäev: 17.03.1998
Moodustamisakt: Vabariigi Valitsuse 17.03.1998.a määrus nr 52 „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste moodustamine
Nimemuutus: Kaitseministri määrus RT I, 05.04.2019, 1 “Kaitseväe Akadeemia põhimäärus” Vastu võetud 02.04.2019 nr 5
Liik: valitsusasutuse hallatav riigiasutus
Kõrgemalseisev valitsusasutus: Kaitseministeerium
Kõrgemalseisva valitsusasutuse registrikood: 70 00 45 02

Kaitseväe Akadeemia