fbpx

Kontaktid

 

Riia 12, 51010 Tartu, Eesti
E-mail: akadeemia[at]mil.ee
Tel: +372 717 6100

 

 

Kaitseväe Akadeemia ülem-rektor
brigaadikindral Vahur Karus
717 6100 vahur.karus[at]mil.ee

Kaitseväe Akadeemia ülema asetäitja
kolonel Riivo Valge

717 6002 riivo.valge[at]mil.ee
Kaitseväe Akadeemia veebel
staabiveebel Andri Harkmann
717 6003 andri.harkmann[at]mil.ee

Info sisseastujale (rakenduskõrgharidus ja magistrantuur)

Info sisseastujale (kutseharidus, allohvitseride täiendusõpe ja SOSBK)

Täiendõppe info ohvitseridele 

717 6304 

717 6312

717 6313

oppeinfo[at]mil.ee

oppeinfo[at]mil.ee

marika.koplimagi[at]mil.ee

Kantselei 717 6100 akadeemia[at]mil.ee
Õppeosakonna juhataja
pr Nele Rand
717 6301 nele.rand[at]mil.ee
Planeerimisjaoskonna ülem
kolonelleitnant Arno Kruusmann
717 6302 arno.kruusmann[at]mil.ee
Taktika õppetooli ülem
kolonelleitnant Tarmo Kundla
717 6315 tarmo.kundla[at]mil.ee
Juhtimise ja pedagoogika õppetooli juhataja
hr Martin Mooses
717 6361 martin.mooses1[at]mil.ee
Strateegia ja innovatsiooni õppetooli juhataja
hr Igor Kopõtin
717 6386 igor.kopotin[at]mil.ee
Võõrkeelte õppetooli juhataja
pr Katri Sirkel
717 6395 katri.sirkel@mil.ee
Rakendusuuringute osakonna ülem
kolonelleitnant Raul Järviste
717 6251 raul.jarviste[at]mil.ee
Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülem-arst 
kolonelleitnant Ahti Varblane
717 6221 ahti.varblane[at]mil.ee
Õppurkorpuse ülem
major Viljar Niinepuu
717 6201 viljar.niinepuu[at]mil.ee
Toetusteenuste osakonna ülem
kolonelleitnant Kalle Köhler
717 6101 kalle.kohler[at]mil.ee
Kadetikogu (üliõpilaskonna) juhataja
kadettveebel Mairo Lees
  mairo.lees[at]mil.ee

 

Kommunikatsiooni- ja turundusgrupp

Ülem
nooremleitnant Hans Vega Lehepuu

Teabeohvitser
nooremleitnant Mari-Liis Päären

 

 

 

717 6091
5788 0554

717 6093
510 0231

 

 
 
 
hans.lehepuu[at]mil.ee
 
 
mari-liis.paaren[at]mil.ee
 
 
 

 

Peahoone postiaadress: Kaitseväe Akadeemia, Riia 12, 51010 Tartu
Kutsehariduse õppekompleksi postiaadress: Kose tee 3a, 65603, Võru
Reg. Nr: 70 00 86 41
Arvelduskonto: 10220004799019
Registrisse kandmise kuupäev: 23.03.1999
Asutuse moodustamise kuupäev: 17.03.1998
Moodustamisakt: Vabariigi Valitsuse 17.03.1998.a määrus nr 52 „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste moodustamine
Nimemuutus: Kaitseministri määrus RT I, 05.04.2019, 1 “Kaitseväe Akadeemia põhimäärus” Vastu võetud 02.04.2019 nr 5
Liik: valitsusasutuse hallatav riigiasutus
Kõrgemalseisev valitsusasutus: Kaitseministeerium
Kõrgemalseisva valitsusasutuse registrikood: 70 00 45 02

Kaitseväe Akadeemia