fbpx
KAITSEVÄE AKADEEMIA

Kontaktid

akrediteeritud_3

 

Riia 12, 51010 Tartu, Estonia,
E-mail: akadeemia[at]mil.ee
Tel: +372 717 6110

Kaitseväe Akadeemia ülem
kolonel Enno Mõts
717 6100  
Kaitseväe Akadeemia veebel
staabiveebel Andri Harkmann
717 6202 andri.harkmann[at]mil.ee

Info sisseastujale (rakenduskõrgharidus ja magistrantuur)

Info sisseastujale (kutseharidus, allohvitseride täiendusõpe
ja SOSBK)

Täiendõppe info ohvitseridele 717 6303

717 6376


717 6362


oppeinfo[at]mil.ee

oppeinfo[at]mil.ee


marika.koplimagi[at]mil.ee
Kantselei 717 6110 akadeemia[at]mil.ee
Õppeosakonna juhataja
Pr Nele Rand
717 6301 nele.rand[at]mil.ee
Planeerimisjaoskonna ülem
kolonelleitnant Janek Rannamägi
717 6302 janek.rannamagi[at]mil.ee
Taktika õppetooli ülem
717 6311  
Juhtimise ja pedagoogika õppetooli ülem
kolonelleitnant Antek Kasemaa
717 6331 antek.kasemaa[at]mil.ee
Strateegia ja innovatsiooni õppetooli ülem
kolonel Risto Lumi
717 6354 risto.lumi[at]mil.ee
Võõrkeelte õppetooli juhataja
Pr Maia Boltovsky
717 6365 maia.boltovsky[at]mil.ee
Rakendusuuringute osakonna ülem
kolonelleitnant Raul Järviste
717 6401 raul.jarviste[at]mil.ee

Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse väljaõppe
jaoskonna ülem keskuse ülema ülesannetes 
major Helena Roon

717 6472 kva.meditsiin[at]mil.ee
Õppurkorpuse ülem
major Viljar Niinepuu
717 6211 viljar.niinepuu[at]mil.ee
Toetusteenuste osakonna ülema ülesannetes
major Taivo Grossthal
717 6145 taivo.grossthal[at]mil.ee
Kadetikogu (üliõpilasesinduse) esimees
kadettveebel Lauri Laapas
  kadetikogu[at]mil.ee

Kommunikatsiooni- ja turundusgrupi ülem
kapten Kristjan Kostabi  

Turundusspetsialist
Mari-Liis Päären


717 6191
5203180  

717 6192
5100231


kristjan.kostabi[at]mil.ee

mari-liis.paaren[at]mil.ee

 

Peahoone postiaadress: Kaitseväe Akadeemia, Riia 12, 51010 TARTU
Kutsehariduse õppekompleksi postiaadress: Kose tee 3a, 65603, Võru
Reg. Nr: 70 00 86 41
Arvelduskonto: 10220004799019
Registrisse kandmise kuupäev: 23.03.1999
Asutuse moodustamise kuupäev: 17.03.1998
Moodustamisakt: Vabariigi Valitsuse 17.03.1998.a määrus nr 52 „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste moodustamine
Nimemuutus: Kaitseministri määrus RT I, 05.04.2019, 1 “Kaitseväe Akadeemia põhimäärus” Vastu võetud 02.04.2019 nr 5
Liik: valitsusasutuse hallatav riigiasutus
Kõrgemalseisev valitsusasutus: Kaitseministeerium
Kõrgemalseisva valitsusasutuse registrikood: 70 00 45 02

Kaitseväe Akadeemia