fbpx

Kõrgharidus

 

KVA-s on avatud kolm rakenduskõrghariduse (põhikursuse) sõjalise juhtimise õppekava: maaväe, mereväe ja õhuväe ohvitseride ettevalmistamiseks.

Õppeaeg KVA maaväe põhikursusel kestab kolm aastat, mereväe põhikursusel koostöös Eesti Mereakadeemiaga kolm aastat ja õhuväe põhikursusel koostöös Eesti Lennuakadeemiaga kolm aastat. Kursuse lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

KVA sõjaväelise juhtimise rakenduskõrgharidusõppe õppekavad jagunevad mooduliteks, mis koondavad sisuliselt sarnased õppeained ja teemavaldkonnad tervikuteks. Nii koosnevad õppekavad üld- ja sõjaväelise juhtimise, tehnika, pedagoogika ja uurimistöö ning spetsialiseerumismoodulitest. Lisaks sõjaväelistele ainetele saavad kadetid ülevaate humanitaar- ja sotsiaalteadustest, loodus- ja täppisteadustest ning õpivad keeli.

Õppekavad on koostatud lähtuvalt ohvitseri töökeskkonna põhifunktsioonidest, võimaldades lõpetajal täita juhi, halduri, pedagoogi, diplomaadi ja tehniku ülesandeid.

 

Maavägi. 

Sõjaväelise juhtimise maaväe õppekava eesmärgiks on valmistada õppureid ette teenima rühma- ja kompanii-/patareiülemana rahu- ning sõjaaja ametikohtadel. Õppekava võimaldab spetsialiseeruda jalaväe, mehhaniseeritud jalaväe, side, pioneeri, õhutõrje, suurtükiväe ja logistika erialale ning saada vastava relvaliigi nooremohvitseri ettevalmistus. Õppekava maht on 186 EAP-d ja nominaalne õppeaeg on kolm aastat.

Sõjaväeline juhtimine maaväes – rakenduskõrgharidusõppe õppekava

 

Merevägi.

Sõjaväelise juhtimise mereväe õppekava eesmärgiks on nooremohvitseride ettevalmistamine Eesti mereväele rahu- ja sõjaaja ametikohtadel teenimiseks. Õppekava järgi saab spetsialiseeruda mereväe taktika või tehnika erialale. Õppekava maht on 180 EAP-d ja nominaalne õppeaeg kolm aastat. Õpe toimub koostöös TTÜ Eesti Mereakadeemiaga.

Sõjaväeline juhtimine mereväes – rakenduskõrgharidusõppe õppekava

 

Õhuvägi. 

Sõjaväelise juhtimise õhuväe õppekava eesmärgiks on valmistada õppureid ette täitma teenistusülesandeid nooremohvitseridena õhuväes. Õppekava võimaldab spetsialiseeruda lennuvälja, õhuseire või õhuoperatsioonide erialale. Õppekava maht on 180 EAP-d ja nominaalne õppeaeg on kolm aastat. Õpe toimub koostöös Eesti Lennuakadeemiaga.

Sõjaväeline juhtimine õhuväes – rakenduskõrgharidusõppe õppekava

 

Pärast mõneaastast teenistust on õppuritel võimalus jätkata õpingud keskastmekursusel, mille lõpetajad saavad magistrikraadi sõjateaduses ja -tehnoloogias.

Sinu küsimused on oodatud  telefonil 717 6304 või oppeinfo[at]mil.ee

 

 

Kaitseväe Akadeemia