fbpx

Rakenduskõrgharidus

Kaitseväe Akadeemias on avatud kolm rakenduskõrghariduse (põhikursuse) sõjaväelise juhtimise õppekava vastavalt maaväe, mereväe ja õhuväe ohvitseride ettevalmistamiseks. Õppeaeg KVA rakenduskõrgharidusõppekavadel kestab kolm aastat. Rakenduskõrgharidusõppe lõpetajad saavad õpingute lõpus bakalaureusekraadi sõjateaduses ja nooremleitnandi auastme.

KVA sõjaväelise juhtimise rakenduskõrgharidusõppe õppekavad jagunevad mooduliteks, mis koondavad sisuliselt sarnased õppeained ja teemavaldkonnad tervikuteks. Nii koosnevad õppekavad üld- ja sõjaväelise juhtimise, tehnika, pedagoogika ja uurimistöö ning spetsialiseerumismoodulitest. Lisaks sõjaväelistele ainetele saavad kadetid ülevaate humanitaar- ja sotsiaalteadustest, loodus- ja täppisteadustest ning õpivad keeli.

Õppekavad on koostatud lähtuvalt ohvitseri töökeskkonna põhifunktsioonidest, võimaldades lõpetajal täita juhi, halduri, pedagoogi, diplomaadi ja tehniku ülesandeid.

Kaitseväe Akadeemias õppimise hüved:

  • Palk – igale kadetile on õpingute ajal tagatud palk alates 1000€.
  • Tasuta elukoht – tasuta elamiskoht Tartu kesklinnas asuvas ühiselamus
  • Tasuta arstiabi – tasuta arsti- ja hambaravi nii õpingute ajal kui ka edasises teenistuses
  • Garanteeritud amet – Kaitseväe Akadeemia lõpetajale on garanteeritud töökoht kaitseväes palgaga alates 2100€
  • Sport – kadettidele on tagatud lai valik sportimisvõimalusi ning erialaseid huviringe (nt laskurring)
Info sisseastumisdokumentide vastuvõtu ja -katsete kohta SIIN.

MAAVÄGI

Sõjaväelise juhtimise maaväe õppekava eesmärgiks on valmistada õppureid ette teenima rühma- ja kompanii-/patareiülemana rahu- ning sõjaaja ametikohtadel. Õppekava võimaldab spetsialiseeruda jalaväe, soomusjalaväe, kaudtule, logistika, pioneeri, side ja õhutõrje erialale ning saada vastava relvaliigi nooremohvitseri ettevalmistus. Õppekava maht on 180 EAP-d.

Sõjaväeline juhtimine maaväes – rakenduskõrgharidusõppe õppekava

ÕHUVÄGI

Sõjaväelise juhtimise õhuväe õppekava eesmärgiks on valmistada õppureid ette täitma teenistusülesandeid nooremohvitseridena õhuväes. Õppekava võimaldab spetsialiseeruda õhuoperatsioonide juhtimise ning 2024. aastast ka õhusõiduki juhtimise erialale. Õppekava maht on 180 EAP-d. Õpe õhuoperatsioonide erialal toimub koostöös Eesti lennuakadeemiaga.

Sõjaväeline juhtimine õhuväes – rakenduskõrgharidusõppe õppekava

MEREVÄGI

Sõjaväelise juhtimise mereväe õppekava eesmärgiks on nooremohvitseride ettevalmistamine Eesti mereväele rahu- ja sõjaaja ametikohtadel teenimiseks. Õppekava järgi saab spetsialiseeruda mereväe taktika või tehnika erialale. Õppekava maht on 180 EAP-d ning õpe toimub koostöös TTÜ Eesti Mereakadeemiaga.

Sõjaväeline juhtimine mereväes – rakenduskõrgharidusõppe õppekava

Kaitseväe Akadeemia