fbpx

Rakenduskõrgharidus

KVA-s on avatud kolm rakenduskõrghariduse (põhikursuse) sõjalise juhtimise õppekava: maaväe, mereväe ja õhuväe ohvitseride ettevalmistamiseks.

Õppeaeg KVA maaväe põhikursusel kestab kolm aastat, mereväe põhikursusel koostöös Eesti Mereakadeemiaga kolm aastat ja õhuväe põhikursusel koostöös Eesti Lennuakadeemiaga kolm aastat. Kursuse lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

KVA sõjaväelise juhtimise rakenduskõrgharidusõppe õppekavad jagunevad mooduliteks, mis koondavad sisuliselt sarnased õppeained ja teemavaldkonnad tervikuteks. Nii koosnevad õppekavad üld- ja sõjaväelise juhtimise, tehnika, pedagoogika ja uurimistöö ning spetsialiseerumismoodulitest. Lisaks sõjaväelistele ainetele saavad kadetid ülevaate humanitaar- ja sotsiaalteadustest, loodus- ja täppisteadustest ning õpivad keeli.

Õppekavad on koostatud lähtuvalt ohvitseri töökeskkonna põhifunktsioonidest, võimaldades lõpetajal täita juhi, halduri, pedagoogi, diplomaadi ja tehniku ülesandeid.

Kaitseväe Akadeemias õppimise hüved:

  • Palk – igale kadetile on õpingute ajal tagatud palk alates 1000€.
  • Tasuta elukoht – tasuta elamiskoht Tartu kesklinnas asuvas ühiselamus
  • Tasuta arstiabi – tasuta arsti- ja hambaravi nii õpingute ajal kui ka edasises teenistuses
  • Garanteeritud amet – Kaitseväe Akadeemia lõpetajale on garanteeritud töökoht kaitseväes palgaga alates 2050€
  • Sport – kadettidele on tagatud lai valik sportimisvõimalusi ning erialaseid huviringe (nt laskurring)
Info sisseastumisdokumentide vastuvõtu ja -katsete kohta SIIN.

MAAVÄGI

Sõjaväelise juhtimise maaväe õppekava eesmärgiks on valmistada õppureid ette teenima rühma- ja kompanii-/patareiülemana rahu- ning sõjaaja ametikohtadel. Õppekava võimaldab spetsialiseeruda jalaväe, mehhaniseeritud jalaväe, kaudtule, logistika, pioneeri, side ja õhutõrje erialale ning saada vastava relvaliigi nooremohvitseri ettevalmistus. Õppekava maht on 180 EAP-d ja nominaalne õppeaeg on kolm aastat.

Sõjaväeline juhtimine maaväes – rakenduskõrgharidusõppe õppekava

ÕHUVÄGI

Sõjaväelise juhtimise õhuväe õppekava eesmärgiks on valmistada õppureid ette täitma teenistusülesandeid nooremohvitseridena õhuväes. Õppekava võimaldab spetsialiseeruda lennuvälja, õhuseire või õhuoperatsioonide erialale. Õppekava maht on 180 EAP-d ja nominaalne õppeaeg on kolm aastat. Õpe toimub koostöös Eesti Lennuakadeemiaga.

Sõjaväeline juhtimine õhuväes – rakenduskõrgharidusõppe õppekava

MEREVÄGI

Sõjaväelise juhtimise mereväe õppekava eesmärgiks on nooremohvitseride ettevalmistamine Eesti mereväele rahu- ja sõjaaja ametikohtadel teenimiseks. Õppekava järgi saab spetsialiseeruda mereväe taktika või tehnika erialale. Õppekava maht on 180 EAP-d ja nominaalne õppeaeg kolm aastat. Õpe toimub koostöös TTÜ Eesti Mereakadeemiaga.

Sõjaväeline juhtimine mereväes – rakenduskõrgharidusõppe õppekava

Kaitseväe Akadeemia