fbpx

Külalisõppurile

Külalisõppur on isik, kes õpib akadeemias, kuid ei ole vastu võetud (immatrikuleeritud) akadeemia õppekavajärgsesse õppesse. Kutseõppes õppiv külalisõppur on tegevväelane. Külalisõppur ei ole akadeemia üliõpilane kõrgharidusseaduse ega õpilane kutseõppeasutuse seaduse tähenduses.

Külalisõppuritega seonduvat reguleerib KVA õppekorralduseeskiri.

Enne külalisõppuri staatuse taotlemist:

 • tutvu akadeemia koduleheküljel õppekavade ja õppeainetega;
 • vali välja õppeained, mis huvi pakuvad ning vajadusel küsi otsustamise hõlbustamiseks lisainfot;
 • vii ennast kurssi õppeainete õpiväljundite, ülesehituse ja korraldusega;
 • veendu, et saad õppetöös osaleda, arvestades seda, et akadeemias toimub õppetöö tsükliõppe vormis ning õppeained võivad kesta läbi mitme semestri;
 • küsi infot õppeainete toimumisaegade kohta ning hinda selle sobivust enda olemasolevate plaanidega;
 • mõtle kriitiliselt läbi oma vajadused ja võimalused.

Külalisõppurina õppeainete läbimine:

 • külalisõppuri staatuse saamiseks esitatakse akadeemia õppeosakonna juhatajale nimele avaldus, millel on märgitud läbitav(ad) õppeaine(d) koos läbimise semestriga ning motivatsioonikiri, mis sisaldab läbitava aine seotust töö- ja/või teenistusliku vajadusega;
 • avaldus ja motivatsioonikiri tuleb esitada e-posti aadressile [email protected];
 • külalisõppuri staatuse andmise tasemeõppes otsustab akadeemia õppeosakonna juhataja;
 • kaitseväeteenistuse eripärast tulenevate piirangute puudumisel on külalisõppuril õigus taotleda valitud õppeainete läbimist akadeemia kõrgharidusõppes kuni 35 EAP ja kutseõppes kuni 30 EKAPi ulatuses;
 • õppeaine(te) läbimisel positiivsele tulemusele väljastatakse külalisõppurile tõend, mille allkirjastab õppeosakonna juhataja

Lisainfo

Külalisõppuri staatuse omandamise ja võimaluste kohta Kaitseväe Akadeemias saab täpsemat informatsiooni KVA õppeosakonna planeerimisjaoskonnast oppeinfo[at]mil.ee.

Kaitseväe Akadeemia