fbpx

Külalisõppurile

 

Külalisõppur on isik, kes õpib akadeemias, kuid ei ole vastu võetud (immatrikuleeritud) akadeemia õppekavajärgsesse õppesse. Kutseõppes õppiv külalisõppur on tegevväelane. Külalisõppur ei ole akadeemia üliõpilane kõrgharidusseaduse ega õpilane kutseõppeasutuse seaduse tähenduses.

Külalisõppuritega seonduvat reguleerib KVA õppekorralduseeskiri.

Külalisõppurina õppeainete läbimine:

  • külalisõppuri staatuse saamiseks esitatakse akadeemia õppeosakonna juhatajale avaldus, millel on märgitud läbitavad õppeained koos läbimise semestriga ning motivatsioonikiri, mis sisaldab läbitava aine seotust töö- ja/või teenistusliku vajadusega;
  • külalisõppuri staatuse andmise tasemeõppes otsustab akadeemia õppeosakonna juhataja;
  • kaitseväeteenistuse eripärast tulenevate piirangute puudumisel on külalisõppuril õigus taotleda valitud õppeainete läbimist akadeemia kõrgharidusõppes kuni 35 EAP ja kutseõppes kuni 30 EKAPi ulatuses;
  • õppeaine(te) läbimisel positiivsele tulemusele väljastatakse külalisõppurile tõend, mille allkirjastab õppeosakonna juhataja.

 

Lisainfo

Külalisõppuri staatuse omandamise ja võimaluste kohta Kaitseväe Akadeemias saab täpsemat informatsiooni KVA õppeosakonna planeerimisjaoskonnast telefonil 717 6309 või oppeinfo(at)mil.ee

Kaitseväe Akadeemia