fbpx

Kutseõpe

Kaitseväe Akadeemia kutseõppe õppekava „Sõjaväeline juhtimine vanemallohvitseridele“ annab aluse edenemiseks vanemallohvitseride sõjaväelises karjäärisüsteemis. Kursuse lõpetajad saavad kutsehariduse sõjalväelise juhtimise erialal ning õppekava täies mahus täitmine on ühtlasi eelduseks nooremveebli auastmele esitamiseks.

Kandideerimise tingimused:
1) keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
2) tegevteenistus kaitseväes või Kaitseliidus;
3) läbitud ajateenistus ja nooremallohvitseride kursus.

Vastuvõtukatsed puuduvad. Kutseõppesse suunab õppima Kaitseressursside Amet kaitseväe struktuuriüksuste või Kaitseliidu ettepanekul.

Lisainfo: oppeinfo[at]mil.ee või telefonil 717 6312.

Kaitseväe Akadeemia tasemeõppe vastuvõtukriteeriumid

Kaitseväe Akadeemia