fbpx

Kutseõpe

Kaitseväe Akadeemia kutseõppe õppekava „Sõjaväeline juhtimine vanemallohvitseridele“  annab aluse edenemiseks vanemallohvitseride sõjaväelises karjäärisüsteemis . Kursuse lõpetajad saavad kutsehariduse sõjalväelise juhtimise erialal ning õppekava täies mahus täitmine on ühtlasi eelduseks nooremveebli auastmele esitamiseks.

Kutseõpe ehk vanemallohvitseride põhikursuse (VAPK) eesmärk on anda alused ja suunised esimese tasandi vanemaallohvitseride ettevalmistamiseks kõikidele Eesti kaitseväe väeliikidele ning Kaitseliidule. Õppekava läbinu on võimeline teenima rahuajal rühma/meeskonna/lüli suuruse üksuse ülema abi ja instruktori ametikohtadel ning allüksuse ülemana sõjaajal.

Õppekava  võimaldab  spetsialiseeruda  maa-,  mere-  või õhuväe suunal. Maaväe suunal on võimalik valida jalaväe, soomusjalaväe, pioneeri, õhutõrje, suurtükiväe, side, logistika või sõjaväepolitsei eriala. Spetsialiseerumismooduli maht on 30 EKAP.

Sõjaväeline juhtimine vanemallohvitseridele – kutseõppe õppekava

Kaitseväe Akadeemia kutseharidusõppe praktika juhend.rtf  (kehtib alates 17.1.2019)

Kaitseväe Akadeemia