fbpx
KAITSEVÄE AKADEEMIA

Kutseõpe

KVAs on võimalik omandada kutseharidus sõjalise juhtimise erialal vanemallohvitseride põhikursusel. Vanemallohvitseride sõjaväelise juhtimise eriala on sõjaväelise karjäärisüsteemi järgselt baaskoolituseks vanemallohvitseridele. Kursuse lõpetajad saavad kutsehariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

Vanemallohvitseride sõjaväelise juhtimise eriala on sõjaväelises karjäärisüsteemis vanemallohvitseride baaskoolitus.

Vanemallohvitseride põhikursuse (VAPK) eesmärk on:

  • anda alused ja suunised esimese tasandi vanemaallohvitseride ettevalmistamiseks kõikidele Eesti Kaitseväe väeliikidele ning Kaitseliidule;
  • õppekava läbinu on võimeline teenima rahuajal rühma/meeskonna/lüli suuruse üksuse ülema abi ja instruktori ametikohtadel ning allüksuse ülemana sõjaajal.

Õppekava  võimaldab  spetsialiseeruda  maa-,  mere-  või õhuväe suunal. Maaväe suunal on võimalik valida jalaväe, pioneeri, õhutõrje, suurtükiväe, side, logistika või sõjaväepolitsei eriala. Spetsialiseerumismooduli maht on 30 EKAP.

Sõjaväeline juhtimine vanemallohvitseridele – kutseõppe õppekava

KVA kutseharidusõppe praktika juhend

Kursuse lõpetajad saavad kutseõppetunnistus sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

 

Kaitseväe Akadeemia