fbpx

Külalisele

KAITSEVÄE AKADEEMIA KORD KÜLALISELE

Sisenemine ja lahkumine

Kaitseväe Akadeemia (edaspidi KVA) hoone ja territoorium ei ole avatud vabaks läbikäiguks.

KVA-sse sisenetakse peauksest ja külalised võtab esimesena vastu valveteenistuja, kes teostab turvakontrolli. Kõik külalised tuvastatakse isikut tõendava dokumendi alusel, registreeritakse, väljastatakse läbipääsukaart ja lubatakse hoonesse vaid KVA teenistuja saatel. Seejärel võtab valveteenistuja ühendust töötajaga, kellega kohtumine on kokku lepitud. Külastuse lõppemisel fikseerib valveteenistuja külastaja lahkumise.

Ette teatamata külalisi hoonesse ei lubata. Kokku leppimata külastuse puhul võtab valveteenistuja enne külalise hoonesse lubamist ühendust julgeolekuteenistujaga, kes teeb kindlaks külastuse eesmärgi ning talitab edasi vastavalt olukorrale.

Turvalisus

Võimalike ohuolukordade (tuleoht, pommiähvardus jms) puhul on külaline kohustatud järgima KVA teenistujate korraldusi.

KVA-sse on keelatud tuua tuli- ja külmrelvi, lõhkeaineid, kemikaale, radioaktiivse kiirguse allikaid, aparatuuri, mis võib häirida KVA tehniliste seadmete ning arvutivõrgu tööd, narkootilisi aineid ja muud, mis võib tekitada ohtu inimestele, hoonele või tehnilistele seadmetele. Külastajad ei või KVA-sse tuua ka elus loomi ega linde.

KVA on ööpäevaringse videovalve all, hoonesse sisenejate liikumine salvestatakse turvakaalutlustel.

Keelatud tegevused

KVA-s on fotografeerimine, heli- ja videosalvestus lubatud vaid kooskõlastatult julgeolekuteenistujaga.

Suitsetamine on territooriumil lubatud vaid selleks ettenähtud kohas, keelatud on lahtise tule läitmine ja kasutamine

Unustatud esemed

KVA-sse unustatud esemed (vihmavarjud, dokumendimapid vms) saab üldjuhul kätte valveteenistuja juurest.

KONTAKT

Külastamiseks või meie esinduse enda asutusse küllakutsumiseks võtke palun ühendust Kaitseväe Akadeemia kommunikatsiooni- ja turundusgrupi ülemaga: leitnant Mari-Liis Päären, mari-liis.paaren[at]mil.ee, 717 6091, 510 0231

Kaitseväe Akadeemia