fbpx

KVA doktorandid

Kaitseväe doktorandid:​

  1. Marek Mardo, töö teema: Kaitseväe ressursside elutsükli juhtimine. Tartu Ülikool (majandusteadus)
  2. Janar Pekarev, töö teema: mehitamata süsteemide õigussotsioloogilised ja eetilised aspektid. Tartu Ülikool (sotsiaalteadused)
  3. Sigrid Aas, töö teema: Kaitseväe vajadus- ja eesmärgipõhine inimvara värbamine ning alalhoidmine tõhusama põhiülesande täitmise eesmärgil. Tartu Ülikool (sotsiaalteadused)
  4. Ivo Peets, töö teema: laiapindne kaitseplaneerimine väikeriigile. Tallinna Ülikool (riigi- ja poliitikateadused)
  5. Jorma Helenurm, töö teema: psühholoogiliste stressimaandamistehnikate, kerksuse ja dissotsiatiivsuse mõju sooritusele ellujäämisväljaõppes. Tallinna Ülikool (psühholoogia)​

 

Kaitseväe doktoriõppeprogrammi ​lõpetanud:​

  1. Tõnis Männiste, töö pealkir​i „Sõjaväeliste juhtide otsustamisoskuse hindamine lahingujuhtimist matkivas olukorras”. Tartu Ülikool (haridusteadus), kaitstud 2020.
  2. Taavi Laanepere, töö pealkiri Eesti res​​​ervväelaste teenistusvalmidus ja Bourdieu praktikateooria. Tartu Ülikool (sotsioloogia), kaitstud 2021.
  3. Artur Meerits, töö pealkiri Kaitseväe esmatasandi sõjaväeliste juhtide eestvedamispädevused ja nende seos kollektiivse eestvedamise kui üksuse efektiivsusnäitajaga”​. Tartu Ülikool (majandusteadus), kaitstud 2022.
  4. Veljo Raide, töö pealkiri Vedelkütustest moodustatud küttesegu töötlemise süsteem sädesüütega mootorgeneraatorites kasutamiseks kriisi olukorras”. Eesti Maaülikool (tehnikateadused), (kaitstud 2023).
Kaitseväe Akadeemia