fbpx

Lahtiste uste päevad

LAHTISTE USTE PÄEV

Lahtiste uste päeval saavad külastajad tutvuda Kaitseväe Akadeemia, siinsete õppimisvõimaluste ja -tingimustega. Üles on seatud relvastuse ja varustuse näitus, uksed avab KVA muuseum. Huvilised saavad infot ajateenistuse, sisseastumistingimuste ja õppesuundade kohta tekkinud küsimustele.

Lahtiste uste päevale ootame nii gruppe kui ka üksikkülastajaid. Registreerimine avatakse umbes kuuaega enne ürituse toimumist ning kohtade arv on piiratud! Gruppe ja külastajaid, kes pole eelnevalt registreerunud, vastu ei võeta.

Lahtiste uste päev on elamuseks nii neile, kes riigikaitset koolis veel õppinud ei ole kui ka neile, kes riigikaitsetundides juba osalenud. Tee enda päev põnevaks – tule ja tutvu eluga Kaitseväe Akadeemias!

Kui Kaitseväe Akadeemia õppimisvõimaluste ja muuseumiga soovitakse tutvuda väljaspool lahtiste uste päeva toimumist, palume sellest soovist teada anda e-mailil mari-liis.paaren[at]mil.ee.

INFOPÄEV

Kaitseväe Akadeemia kutsub sisseastumishuvilisi infopäevale kord aastas enne sisseastumiskatsete perioodi.

Infopäeval saad:
• põhjaliku ülevaate sisseastumiskatsetest
• ülevaate maa-, mere- ja õhuväe õppesuundadel õppimisest ja edasisest karjäärist
• kaitseväe värbamiskeskuse esindajalt saab lisainfot ajateenistuse läbimisest ning sellest, mida teha, kui katsed on edukalt läbitud
• lisaks räägivad kadetid õppetöövälisest tegevusest ja kadetielust ning tutvustavad kooli olmetingimusi

Infopäev on hea võimalus tutvuda akadeemia õppe- ja eluoluga ning suhelda vahetult koolis õppivate kadettidega. Kasuta võimalust ja tule tutvu oma tulevase kooli ja koolikaaslastega!

Kaitseväe Akadeemia