fbpx

Kaitseväe Akadeemia lõpu- ja magistritööd

  • Andmebaasis avaldatud KVÜÕA lõpu- kraadi- ja uurimistööde autorid on avaldamiseks oma nõusoleku andnud.
  • Avaldatud töid pole lubatud reprodutseerida ja levitada!
  • Tööde kasutamisel teaduslikel või pedagoogilistel eesmärkidel tuleb autoritele viidata.

NB! Osa töödest võib olla asutusesiseseks kasutamiseks.
Avaliku teabe seaduse § 43 kohaselt peab teabevaldaja rakendama vajalikke meetmeid, et välistada asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe sattumine juurdepääsuõiguseta isikute kätte.
Vastavalt avaliku teabe seaduse § 54 on asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud teabe avalikustamine või väljastamine karistatav rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Vaata lõpu- ja magristitöid

Kaitseväe Akadeemia