fbpx

Magistrantuur

 

Kandideerimise tingimused:
– kõrghariduse I aste sõjaväelise juhtimise erialal või kõrgharidus koos sõjaväelise
väljaõppe I astmega;
– kehtiv riigisaladuse juurdepääsuluba vähemalt tasemel „salajane”;
– soovitavalt inglise keele oskus NATO STANAG 6001 tasemel 2222;
– kandideerima on suunanud Kaitseväe peastaabi personaliosakond;
– kandidaadi motivatsioonikiri õppekavale õppima asumiseks.

Kandidaatidele võimaldatakse sisseastumiskatsete ajaks eelregistreerimise alusel majutus. Eksternõppesse kandideerijatel palun edastada koos majutussooviga ka läbipääsukaardi number.

Kandidaatidel, kes soovivad varasemate õpingute ning töökogemuste arvestamise (edaspidi VÕTA) alusel taotleda sisseastumisnõuetele vastavuse hindamist, tuleb esitada taotlus õppeasutuste VÕTA komisjonile. Taotleja esitab VÕTA komisjoni otsuse pärast positiivse otsuse saamist vastuvõtukomisjonile e-posti teel oppeinfo[at]mil.ee

Rohkem infot VÕTA-st.

KVA magistriõppe 2020-2021. õppeaasta vastuvõtueeskiri

Kaitseväe Akadeemia