fbpx

Magistrantuur

 

Kandideerimise tingimused:
– kõrghariduse I aste sõjaväelise juhtimise erialal või kõrgharidus koos sõjaväelise
väljaõppe I astmega;
– kehtiv riigisaladuse juurdepääsuluba vähemalt tasemel „salajane”;
– kohustuslik inglise keele oskus NATO STANAG 6001 tasemel 2222;
– kandideerima on suunanud Kaitseväe peastaabi personaliosakond;
– kandidaadi avaldus ja motivatsioonikiri õppekavale õppima asumiseks.

Õpingute alustamiseks peab kandidaat sooritama vastuvõtukatsed, mis toimuvad akadeemias. Täpne ajakava teatatakse kandidaatidele hiljemalt kaks päeva enne katseid. Vastuvõtukatsed koosnevad vaimse võimekuse testist ja argumenteerivast esseest.

Kandidaatidele võimaldatakse sisseastumiskatsete ajaks eelregistreerimise alusel majutus. Eksternõppesse kandideerijatel palun edastada koos majutussooviga ka läbipääsukaardi number.

Kandidaatidel, kes soovivad varasemate õpingute ning töökogemuste arvestamise (edaspidi VÕTA) alusel taotleda sisseastumisnõuetele vastavuse hindamist, tuleb esitada taotlus õppeasutuste VÕTA komisjonile. Taotleja esitab VÕTA komisjoni otsuse pärast positiivse otsuse saamist vastuvõtukomisjonile e-posti teel oppeinfo[at]mil.ee

Rohkem infot VÕTA-st.

Kaitseväe Akadeemia 2023-2024. õppeaasta vastuvõtueeskiri

Kaitseväe Akadeemia