fbpx

Magistrantuur

Kandideerimise tingimused:

– kõrghariduse I aste sõjaväelise juhtimise erialal või kõrgharidus koos sõjaväelise väljaõppe I astmega;
– riigisaladusele juurdepääsu luba vähemalt tasemel „salajane“;
– kohustuslik inglise keele oskus vähemalt NATO STANAG-i 6001 tasemel 2222;
– kandideerima on suunanud Kaitseressursside Amet.

Õpingute alustamiseks peab kandidaat sooritama vastuvõtukatsed, mis toimuvad akadeemias. Täpne ajakava teatatakse kandidaatidele hiljemalt kaks päeva enne katseid. Vastuvõtukatsed koosnevad vaimse võimekuse testist ja argumenteerivast esseest.

Kandidaatidele võimaldatakse sisseastumiskatsete ajaks eelregistreerimise alusel majutus. Eksternõppesse kandideerijatel palun edastada koos majutussooviga ka läbipääsukaardi number.

Kandidaatidel, kes soovivad varasemate õpingute ning töökogemuste arvestamise (edaspidi VÕTA) alusel taotleda sisseastumisnõuetele vastavuse hindamist, tuleb esitada taotlus õppeasutuste VÕTA komisjonile. Taotleja esitab VÕTA komisjoni otsuse pärast positiivse otsuse saamist vastuvõtukomisjonile e-posti teel oppeinfo[at]mil.ee

Rohkem infot VÕTA-st.

Kaitseväe Akadeemia 2024.-2025. õppeaasta vastuvõtueeskiri

Kaitseväe Akadeemia