fbpx

ESSEEKONKURSS „EESTI MEREKAITSE TULEVIK“

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja esseekonkursi teemal „Eesti merekaitse tulevik“. Esseekonkursi eesmärk on meresõjandusliku temaatika vastu laiema huvi äratamine ning eestikeelse sõjalise mõtte ja kirjaliku eneseväljenduse edendamine.

Kuidas toetab merevägi ühendoperatsiooni? Mis on tähtsam, kas iseseisev kaitsevõime või koostöö liitlastega? Kas gaasitorud, kaablid, sillad ja merealused tunnelid muudavad geograafiat? Kas Eesti mereala saab kaitsta kaldalt või hoopis õhust? Kas tulevik on mehitamata süsteemide päralt? Kas varsti sõidetakse merel ainult purjede ja patareide jõul?

Esseekonkursi võitjad saavad rahalised preemiad: 1. auhind 500 €, 2. auhind 400 €, 3. auhind 300 €. Eriauhinnad panevad välja Eesti merevägi, Kaitseliidu Tallinna maleva meredivisjon ja Laevastiku Ohvitseride Klubi.

Ootame esseesid Eesti merekaitse tuleviku kohta 31. detsembriks 2019 aadressil [email protected].

Konkursi võitja kuulutatakse välja 21. veebruaril 2020 Kaitseväe Akadeemias.

Esseekonkursi korraldab Kaitseväe Akadeemia, seda toetavad merevägi, Kaitseliidu Tallinna maleva meredivisjon ja Laevastiku Ohvitseride Klubi.

 

ESSEEKONKURSI „EESTI MEREKAITSE TULEVIK“ JUHIS

Essee peab demonstreerima kaasaegse meresõjateooria ning Eesti geograafiliste, majanduslike ja poliitiliste olude mõistmist. Samuti hinnatakse argumentatsiooni loogilisust, mõttekäigu uudsust ja stiili. Keskenduma peaks eelkõige probleemidele ja lahendustele, mis muutuvad aktuaalseks 5-10 aasta perspektiivis või veel hiljem.

Essee peab olema koostatud eesti keeles ja avalikele allikatele tuginedes.  Essee koostamisel ja allikatele viitamisel palun järgida ajakirja „Sõjateadlane“ nõudeid. Essee maht on kuni 3000 sõna. Kasutatud allikad peavad olema viidatud.

Kuigi esseekonkursi pealkiri on „Eesti merekaitse tulevik“, võib iga autor panna oma esseele unikaalse pealkirja.

Esseed hindab kuueliikmeline komisjon. Erapooletuse huvides hindab iga esseed vähemalt kaks komisjoni liiget. Kuna hindamine toimub anonüümselt, palun oma nime essee tiitellehele või teksti mitte lisada.

Esseed palume saata 31. detsembriks 2019 aadressil [email protected].

Täiendav info: kaptenmajor Taavi Urbi [email protected] või telefonil 717 6318.

 

Enne essee koostamist on soovitav tutvuda järgneva kirjandusega:

  1. Laanemets, Ott. Eesti merejõudude ülesanded ja laevatüübid – KVÜÕA toimetised 3. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused: Tartu 2015.
  2. Laanemets, Ott, Laanetu, Liivo. Meresõda. Grenader: Tallinn 2014
  3. Eesti merejulgeolek. Uuringu raport. Töögrupi juht Jaan Murumets – KVÜÕA toimetised 5. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused: Tartu 2016.  Lk 10-19
  4. Fundamentals of Operations. Netherlands Maritime Doctrine 2014.  Lk 19-93
  5. Dalsjö, Robert, Berglund, Christofer, Jonsson, Michael Bursting the Bubble. Russian A2/AD in the Baltic Sea Region: Capabilities, Countermeasures, and Implications. 2019. 
  6. Urb, Taavi. Small States Need Balanced Navies – S. Naval Institute Proceedings 145. 2019.
  7. Till, Geoffrey. Merevõim: teejuht 21. sajandisse. Eesti Ajalehed, Tallinn 2012
  8. Speller, Ian. Understanding Naval Warfare. Routledge: London, New York 2014
  9. Børresen, Jacob. Coastal Power: The Sea Power of the Coastal State and the Management of Maritime resources – Navies in Northern Waters. Koostajad Hobson, Rolf, Kristiansen, Tom. Frank Cass: London 2004
Kaitseväe Akadeemia