fbpx

Mereväe ohvitser-spetsialisti kursus

Kursuse eesmärk on anda kursuslasele teadmised meresõjapidamisest ja selle vahenditest ning oskused tegutseda sõjalaeva meeskonna liikmena erinevates meresõidurollides, võimaldamaks kursuse läbinul täita ohvitser-spetsialisti ülesandeid nii rahu- kui sõjaajal.

Mereväe ohvitser-spetsialisti kursus (MeVOSK)

Mereväe ohvitser-spetsialisti kursuse kohta saab lisainfot nooremleitnant Marge Rennigilt, tel 717 7274​, e-post [email protected]

Kaitseväe Akadeemia