fbpx

Nooremstaabiohvitseri kursus

Nooremstaabiohvitseri kursuse (NSOK) eesmärk on valmistada kaitseväele ja Kaitseliidule nooremstaabiohvitsere ning arendada kursuslaste oskuseid pataljoni lahingutegevuse planeerimisest ja lahingujuhtimisest staabiohvitserina.

Õppekava läbimise järel kursuslane:

  • teab Eesti riigikaitse korraldust rahu- ja sõjaajal ning rakendab sõjapidamise põhimõisteid ja printsiipe staabiohvitserina
  • rakendab otsuse vastuvõtmise protsessi elemente taktikalise probleemi lahendamisel osana pataljoni staabist;
  • mõistab ülema ning staabisektsioonide ja -liikmete rolli ning ülesandeid otsuse vastuvõtmise protsessis;
  • mõistab vastase erinevate tüüppataljonide tugevusi ja nõrkuseid ning tegevust pealtungil;
  • teab lahingujuhtimise põhimõtteid ja olulisemaid protseduure.

Nooremstaabiohvitseri kursuse (NSOK) õppekava

Lisainfot küsige 717 6313 või marika.koplimagi(at)mil.ee
Kaitseväe Akadeemia