fbpx

Occasional Papers

ENDC/EMA Occasional Papers on alates 2014. aastast ilmuv eelretsenseeritav sõjateaduslik ajakiri, milles avaldatakse eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke kirjutisi, sh lühimonograafiaid (ETIS 2.1,), magistri- ja doktoritöid või nende baasil koostatud mahukaid teadusartikleid (ETIS 2.3.) ning uurimisprojektide, tellitud teadustööde või analüüside publitseeritud raporteid (ETIS 2.5.).

Occasional Papers 1    Vene-Gruusia 2008. aasta sõda – põhjused ja tagajärjed

Occasional Papers 2    Valitud artiklid

Occasional Papers 3    Uurimusi Eesti merelisest riigikaitsest

Occasional Papers 4    The Russian-Georgian War of 2008: Causes and Implications

Occasional Papers 5    Eesti merejulgeolek. Uuringu raport

Occasional Papers 6    Russian Information Operations Against Ukrainian Armed Forces and Ukrainian Countermeasures (2014–2015)

Occasional Papers 7    Russian information warfare against the ukrainian state and defence forces: april–december 2014

Occasional Papers  8

Occasional Papers  9

Occasional Papers 10

Occasional Papers 11   Konverentsi “Iga juht on õpetaja, iga õpetaja on juht” esseekogumik

Occasional Papers 12   Teadus- ja arendustegevus 2020

Occasional Papers 13   Juht ja õppejõud rollide pingeväljas

Occasional Papers 15   Õhusõda

Occasional Papers 16   Ajateenijate ootused ja hoiakud teenistuse ja riigikaitse suhtes: 2021.-2022. aasta kompleksuuringu tulemused

Occasional Papers 17   Meresõda. Eesti sõjaline mõte 1920–1940

Occasional Papers 18  Rahvusliku sõjakunsti otsingul. Professor Aleksei Baiov ja tema sõjateaduslik pärand. Eesti sõjaline mõte 1920–1940

Kaitseväe Akadeemia