fbpx

ÕPPEKORRALDUSGRUPI KONTAKTID

ÕPPEKORRALDUSGRUPP

Info sisseastujale

 

oppeinfo[at]mil.ee

Õppekorraldusgrupi ülem
major Mario Lementa

Tööülesanded: väljaõppeplaan, kaitsmised, õppetöö kontrollimine

717 6303

 

 

mario.lementa[at]mil.ee

 

 

KÕRGHARIDUSÕPE
Üliõpilasnõustaja-õppekorraldusspetsialist
Maris Luhamets

Tööülesanded: üliõpilasnõustamine, VÕTA, külalisõppurid, eksternõpe, tõendid

717 6309

 

maris.luhamets[at]mil.ee

 

Õppekorraldusspetsialist
Kadri Pullisaar

Tööülesanded: ainekavad, ÕIS Tahvel, EHIS, SAIS, lõpudokumendid

717 6307

 

kadri.pullisaar[at]mil.ee

 

Õppekorraldusspetsialist
Eleriin Peterson

Tööülesanded: tunniplaanid, ruumide broneering, lepingud ja lisatasud

717 6306

 

eleriin.peterson[at]mil.ee

 

KUTSEÕPE JA ALLOHVITSERIDE TÄIENDUSÕPE
Õppekorraldusspetsialist-nõustaja
Marilin Saaroja

Tööülesanded: ainekavad, tunniplaanid, õpitulemused, tõendid, tunnistused, praktika korraldamine, ÕIS Tahvel, EHIS, VÕTA

717 6312

 

 

marilin.saaroja[at]mil.ee

 

 

OHVITSERIDE TÄIENDUSÕPE JA KEELEKURSUSED
Õppekorraldusspetsialist-nõustaja
veebel Marika Koplimägi

Tööülesanded: ainekavad, tunniplaanid, õpitulemused, tõendid, tunnistused, ÕIS Tahvel

 717 6313

 

 

marika.koplimagi[at]mil.ee

 

 

 

Kaitseväe Akadeemia