fbpx

Õppejõule

 

Kaitseväe Akadeemias (KVA) tööle asununa olete sattunud ainulaadsesse keskkonda, kus põimuvad akadeemiline vabadus ja sõjaväeline kord. Selleks et tunneksite ennast taolises unikaalses ja väljakutseid esitavas keskkonnas võimalikult hästi, on KVA ellu kutsunud mitmeid tegevusi Teie kui õppejõu kohanemise ning arengu toetamiseks.

KVA on sõjaväelist kutse- ja kõrgharidust andev õppeasutus, mille eesmärk on ette valmistada professionaalseid, isamaaliselt kasvatatud ja demokraatlikke väärtuseid austavaid ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ja Kaitseliidule. Laiem eesmärk on anda ühiskonnale akadeemiliselt võimekaid inimesi, kes on võimelised panustama Eesti ühiskonna arengusse.

Kuna tegemist on sõjaväelist haridust andva õppeasutusega, on õpetamisel oluline arvestada nii akadeemilist külge kui kaitseväelase kutseeripära. Sellest lähtuvalt tähendab õpetamine KVAs muuhulgas ka tasakaalu leidmist kahe nimetatud poole vahel. Ühest küljest tuleb arendada õppuri akadeemilisi pädevusi, toetades tema võimet iseseisvalt ja vastutustundlikult omandada erialaseid teadmisi ja oskusi, mis tagaksid riigikaitse jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi. Teisest küljest tuleb tulevasele ohvitserile ja allohvitserile anda teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud selleks, et juhtida inimesi ka kõige keerukamates olukordades.

Kuna õppetöö kvaliteet sõltub ennekõike õppejõududest, on KVA üks olulisimaid tegevussuundi õppejõudude toetamine ja arendamine.

Kaitseväe Akadeemia