fbpx

KäRu kohvipausid

Kaitseväe Akadeemia õppejõu KäRu kohvipausid toimuvad kolmapäeviti kell 12.15-13.15. KäRu (V302) ruumis, Võru 12.

Kohvipauside ajal arutatakse päevakohaseid teemasid, mis aitavad õppejõul oma tööd korraldada. Aruteluteemasid võivad pakkuda kõik KVA teenistujad ning KäRu kohvipause koordineerib ja arutelu juhib reeglina KVA didaktika arendusjuht. Kohvipauside osalejate arv varieerub kolmest kuni 25ni, keskmiselt on osalejate arv 10 ringis.

Aruteluteemad (uuemad eespool):

2020 aasta:

2019 aasta:

 • Kuidas aju õpib
 • Videoloengud
 • Video-õpiobjektid
 • Emotsioonid töökohal
 • Motivatsioon
 • Õpihoiak
 • Digiõpe
 • Avatud tööruum
 • Kirjutamislaagrist
 • Juhiomaduste hindamine
 • Miks õppur ei õppi nii nagu me eeldame?
 • Mis sel aastal muutub minu, kui õppejõu töös?
 • Nüüdisaegne õpikäsitus
 • Tagasiside
 • Praktika
 • IMTA kogemusest
 • Hilinemised, tähtajast mitte kinnipidamine, kõrvaliste asjadega tegelemine
 • Mis aitaks mul e-õppe kasutusele võtta?

2018 aasta:

 • Õppekasvatustöö või -tegevus
 • Mida võtan konverentsilt kaasa?
 • Mida saime uut teada Tartu rahvusvaheliselt konverentsilt?
 • Tähenduslik õpe
 • Pedagoogiline eetika – mis see meie jaoks on? Eetiline õpetamine.
 • Akadeemilise kirjutamise toetamine
 • Konsultatsioonid õppetöö toena
 • Ropendamise välja juurimine
 • Sõnal on jõud
 • Kui rohi oli rohelisem
 • Initsiatiiv
 • Mis jäi kõlama juhtimiskonverentsil?
 • Kaitsetööstusliidu näitusest
 • Kirjalikud tööd õppetöös
 • Maia tööreisist Ukrainasse
 • Nele tööreis Rootsi
 • Tagasiside uus võimalik vorm
 • Lissabon (Maia?Avo), kaugtöö võimalused
 • Uus õppeaasta – uued plaanid
 • õpetajate päevaga seoses
 • Andragoogika
 • Vilistlaste üritusest 5. aprillil A. Savi
 • Valetamisest
 • Tehnoloogia koolis
 • Matemaatika vajadus koolis
 • Leedu konverents Raide ja Tärgla
 • Kombineeritud õpe

2017 aasta:

 • Mis meid kõnetas TÜ õpetamise uurimise konverentsil
 • DRILL
 • Mis meid kõnetab tunnivaatlusel?
 • Kaasautorlusega publitseerimine
 • Garage48
 • Kasvatamine
 • Kasvatamine II
 • Raamatu eksam
 • Muutuv õpikäsitus
 • Kes on süüdi, et kadetid langevad koolist välja?
 • Väljalangevus II
 • Enesetõhusus
 • Akadeemiline vabadus vs anarhia
 • Mida me teeme siin Riia 12 majas sel ajal, kui teised tormavad?
 • Mida uut me oleme vahepeal õpetamisel/õppimisel kasutanud/kogenud?
 • Kuidas aru saada, et see, mida sa teed, läheb teistele korda?
 • Mis on mu plaanid uueks õppeaastaks?
 • Õppurite enesekindluse tõstmine
 • Praktika korraldus
 • Kas õppejõu töö on tüki- või tunnitöö?
 • Inglise keeles õppe
 • Avatud materjaliga kirjalik töö
 • Millist arengut vajab KVÜÕA õppur?
 • Õpetaja rollid: milline ma olen ja milline ma tahan olla
 • Õpikeskkond
 • Kes või mis on õppuri (õppe) ajaröövija?
 • Sisekommunikatsiooni häire
 • Kirjalike tööde tagasiside
 • Tartu Tervishoiu kõrgkooli füüsiline õpikeskkond
 • Mida saame teha meie oma füüsilise õpikeskkonda heaks?
 • Balti Kaitsekolledži külastus
 • Iseseisva töö variatiivsus
 • Lennuakadeemia külastus
 • KVÜÕA tugisüsteemi loomine
 • Millega lähme uuele aastale?
 • Maast ja ilmast
 • Koostöö osakondade vahel

2016 aasta:

 • Mis aitab hoida töömotivatsiooni?
 • õpetajate päev
 • soomlaste kogemusest (Art Johanson)
 • Tuutorlus
 • lõputööde 2. seminar
 • Hindamisest
 • Tõhus enesejuhtimine
 • Mida uut ja põnevat olen ma sel aastal õppinud?
 • Õppeklasside varustus
 • Kavandatavad koolitused
 • ÕISi TSga arvestamine
 • Kui palju on palju infot?
Kaitseväe Akadeemia