fbpx

Mentorlus

 

Kaitseväe Akadeemias reguleerib mentorlust Kaitseväe Akadeemia mentorluse kord.

  • Mentori valivad endale kõik akadeemia uued õppejõud ja teenistujad.
  • Mentorlussuhe kestab reeglina üks aasta. Ühel mentoril võib olla mitu menteed.

Mentor:

  • kaasab mentee akadeemia arendamise protsessidesse;
  • soovitab menteele täienduskoolitusi;
  • abistab menteed professionaalse arengu eesmärkide sõnastamisel;
  • analüüsib nii enda tegevust kui ka mentee arengut;
  • kaasab mentee õppejõudude professionaalset arengut toetavatesse tegevustesse (nt õppetöövaatlus, KäRu kohvipausid, H.U.V.I seminarid, vilistlase vari, konverentsid jmt).
Kaitseväe Akadeemia