fbpx

Mentorlus

 

Kaitseväe Akadeemias reguleerib mentorlust Kaitseväe Akadeemia mentorluse kord.

 • Mentori valivad endale kõik akadeemia uued õppejõud ja teenistujad.
 • Mentorlussuhe kestab reeglina üks aasta. Ühel mentoril võib olla mitu menteed.

Mentor:

 • kaasab mentee akadeemia arendamise protsessidesse;
 • soovitab menteele täienduskoolitusi;
 • abistab menteed professionaalse arengu eesmärkide sõnastamisel;
 • analüüsib nii enda tegevust kui ka mentee arengut;
 • kaasab mentee õppejõudude professionaalset arengut toetavatesse tegevustesse (nt õppetöövaatlus, KäRu kohvipausid, H.U.V.I seminarid, vilistlase vari, konverentsid jmt).

2019/2020 õ. a. mentorid:

 • Svetlana Ganina
 • Tanel Otsus
 • Mario Kõnd
 • Kadri Rodima
 • Keit Purga
Kaitseväe Akadeemia