fbpx
KAITSEVÄE AKADEEMIA

Mentorlus

KVA mentorlussüsteem, millele pandi alus juba 2009. aastal ja mille põhimõtted kinnitati 2011. aastal, on mõeldud KVAs õppetööd alustavatele ja/või rohkem kui aasta õppetööst eemal olnud õppejõududele.

Mentorluse eesmärgid on:

  • toetada KVA arengut;
  • toetada õppejõudude arengut;
  • tõhustada õppetööd;
  • aidata kaasa uue õppejõu kohanemisele töökeskkonnaga.

KVAs on põhiline mentorlusvorm mentorlus paarides, kus osapoolteks on mentor ja mentee. Kuna KVAs on praegu koolituse saanud viis mentorit, kellest neli tegeleb mentorlusega aktiivselt (KVA mentorite kogu), siis ühel mentoril võib olla ka mitu menteed. Samas on mentorlussuhe iga menteega individuaalne.

Uuele (sh taasalustavale) õppejõule on mentori valimine kohustuslik. Mentorlussuhte kestus on vähemalt üks aasta. Igal õppejõul on võimalik valida endale sobivaim mentor. Kuna tegemist on kaitseväelise asutusega, siis eelistatuim mentorlussuhte vorm on mentorlus tsiviil- ja militaarvaldkonna õppejõu vahel.

KVA mentorite kogu korraldab ka mentorite ja menteede perioodilisi kokkusaamisi. Nende eesmärgiks on vahetada kogemusi, arutleda tekkinud probleemide üle ja leida koos lahendusi.

Mentorlussüsteem KVAs

KVA mentorluse ettekande abstrakt PRIMUSE kõrghariduse kvaliteedi arendamise konverentsilt „Kõrgharidus − kõrgtasemel õppimine?”, mis toimus 2013. aasta jaanuaris.

Mentorid:

Svetlana Ganina – mentorite kogu koordinaator

Aarne Ermus

Tanel Otsus

Janar Pekarev

Erkki Roosnurm

Ago Savi

Taavi Muru

Kaido Kivistik

Anti Arusoo

Argo Sibul

Maia Boltovsky

Aigi Piirimees

Inga Karton

Kaitseväe Akadeemia