fbpx

Vilistlase vari

Selle projekti põhieesmärk on suurendada KVA õppejõu teadlikkust õppeasutuse vilistlaste töö ja teenistuse valdkonnast ning arendada sel viisil õppejõudude professionaalsust ja täiustada õppetöö kvaliteeti.

Vilistlasena määratletakse äsja KVA põhikursuse lõpetanu, kes suundub pärast õppeasutuse lõpetamist täitma teenistusülesandeid Kaitseväes.

Äsjalõpetanute teenistuskohti ja ameteid (nt õhuseiredivisjon – õhuseireohvitser; laevastik – operatiivohvitser) tutvustatakse KVA õppejõule iga õppeaasta alguses.

Protsess näeb välja nii, et õppeaasta alguses valib KVA õppejõud vilistlase ning lepib temaga kokku kohtumise ja vestluse aja või töökohta mineku. Valiku tegemisel soovitatakse lähtuda vilistlase teenistuskohast, mida õppejõud kuigi hästi ei tunne. Eesmärk on viia ennast kurssi õppeasutuse lõpetanu tööga ja protsessis saadud teadmiste lõimimisega õppetöösse. Külastuse ja vestluste sisu õppejõu ja vilistlase vahel on konfidentsiaalne.

Kohtumiste käigus soovitatakse õppejõul teha märkmeid ja õppeaasta lõpus korraldatakse seminar, kus arutatakse saadud (üldistatud) kogemusi ja tehakse ettepanekuid edaspidiseks.

 

Projekti koordinaator:

Svetlana Ganina, KVA didaktika arendusjuht

[email protected], tel 5037095

 

Täpsemad tulemused projekti piloteerimise kohta: https://www.kvak.ee/files/2020/01/Sojateadlane_12_2019-1.pdf

Kaitseväe Akadeemia