fbpx

Pataljoni staabiohvitseri kursus

Pataljoni staabiohvitseri kursuse (PSOK) eesmärk on anda kursuslasele teadmised pataljoni lahingutoimingutest, staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, võimaldamaks kursuse läbinul täita staabiohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning pataljoniülema otsuse vastuvõtmise toetamisel sõjaajal.

PSOK õppekava koosneb riigikaitse ja lahingutegevuse aluste, staabitöö protseduuride ja otsuse vastuvõtmise protsessi, pataljoni lahingutegevuse planeerimise ja pataljoni lahingutegevuse õppeainetest.

Õppekava läbimise järel kursuslane:

  • teab Eesti riigikaitse ülesehitust, tasandeid ning riigikaitses osalejate ülesandeid
  • mõistab sõjateooriale tuginedes tänapäevase sõja olemust ning lahingutegevust kujundavaid tegureid
  • teab maaväe lahingutegevuse aluseid ning mõistab nende seoseid lahingutegevuse planeerimise ja staabitööga
  • teab ja rakendab staabitöö protseduure pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning osaleb otsuse vastuvõtmise protsessis
 
Lisainfot küsige 717 6313 või marika.koplimagi(at)mil.ee
Kaitseväe Akadeemia