fbpx

Pataljoni staabiohvitseri täienduskursus

Pataljoni staabiohvitseri täienduskursuse (PSOTK) eesmärk on võimaldada kursuslastel värskendada ja täiendada teadmisi pataljoni juhtimispunktidest ja seal kasutatavatest infosüsteemidest ning staabitöö protseduuridest ja tehnikatest selliselt, et kursuslane on võimeline täitma staabiohvitseri ülesandeid (lahingu)tegevuse tüüpsituatsioonides  sõja- ja rahuaja pataljoni staabis.

Õppekava läbimise järel kursuslane:

  • rakendab loogilist mõtlemist ja argumenteerimist jalaväepataljoni lahingutegevuse planeerimise protsessis;
  • töötab baasteadmiste tasemel keskkondades SharePoint, KOLT ja Kaitseväe (KV) geoportaal;
  • mõistab otsuse vastuvõtmise protsessi metoodikat, planeerimise sammude sisu ja omavahelist seotust jalaväepataljoni staabis pataljoni lahinguplaani kujunemisel;
  • mõistab erinevate staabisektsioonide rolli jalaväepataljoni planeerimisprotsessis;
  • juhendamisel on võimeline osalema otsuse vastuvõtmise protsessis staabiohvitserina;
  • mõistab erinevate jalaväepataljoni juhtimispunktide osiste tööd ja nende rolli pataljoni juhtimisel;
  • mõistab vastase pataljoni taktikalise grupi (PTG) ja brigaadi tegevuse põhimõtteid ühendrelvaliigi lahingus pealetungil ja kaitsel;
  • teab RA pataljoni staabi tegevust reguleerivaid peamisi dokumente, -ülesehitust, -ülesandeid ning rolli tegevuste planeerimisel, läbiviimisel ning kontrollimisel.

Pataljoni staabiohvitseri täienduskursuse (PSOTK) õppekava

Kaitseväe Akadeemia