fbpx

Raamatukogu

Kaitseväe Akadeemia (KVA) raamatukogu on esimene sõjanduslik erialaraamatukogu Eestis. Raamatukogu töötab Tartus alates 08.12.1999. a. Raamatukogu kasutavad akadeemia kadetid, kuulajad, personal, samuti kaitseväelased ja kaitseliitlased.

KVA raamatukogu kuulub Eesti kaitseväe raamatukogude ühtsesse süsteemi.

Raamatukogul on Kaitseväe akadeemia kujundamisel Eesti sõjanduse õppe-, teadus- ja arendustegevuse keskuseks oluline roll. Raamatukogust saadava teabe kättesaadavus akadeemia töötajatele ning õppuritele on suure tähtsusega sõjalise kõrghariduse edasiarendamisel. Raamatukogu eesmärgiks on kujuneda kaasaegseks sõjandusteadmiste vahendamise keskuseks, mis suudab pakkuda kvaliteetset raamatukogu- ja infoteenust.

Kui KVA raamatukogu kogudes lugejale vajalik teavik puudub ning seda ei leia ka teistest Tartu raamatukogudest, siis raamatukogu tellib lugeja soovil puuduoleva teaviku mõnest teisest Eesti raamatukogust. KVA õppuritel ja töötajatel on võimalus tellida puuduolevat teavikut ka välismaalt kasutades selleks Tartu Ülikooli Raamatukogu raamatukogudevahelise laenutuse keskuse teenust.

Raamatukogutöötajad vastavad külastajate infopäringutele nii suuliselt kui e-posti teel, sh vastatakse võimalust mööda ka pikematele teemapäringutele.

Erinevalt teistest Eesti kaitseväe raamatukogudest on KVA raamatukogu nagu Balti Kaitsekolledži raamatukogugi kõrgkooliraamatukogu. KVA raamatukogu komplekteerib põhiliselt sõjandusalast õppe- ja teaduskirjandust nii eesti kui ka võõrkeeltes.

KVA raamatukogul on pikaajaline ja hea koostöö Balti Kaitsekolledži raamatukoguga (A. Møller Defence Research Library), mis asub KVA raamatukoguga ühes majas Riia 12, Tartu. KVA raamatukogu teeb koostööd ka Tartu Ülikooli Raamatukoguga. Kõikidel KVA õppuritel ja töötajatel on võimalik kasutada nende raamatukogude kojulaenutusteenust.

Lugejateenindus

Esmaspäevast kuni neljapäevani
Kell 8.30 – 16.45

Reedel
Kell 8.30 – 15.30

Tööpäevadel LÕUNA kell 12.00 – 12.30

Kontakt:
717 1197
raamatukogu(at)mil.ee

Kaitseväe Akadeemia