fbpx

Rahvusvahelistumine

KVA rahvusvahelistumise põhimõtted

Erasmus+                               

Erasmus+ on 2014. aastast Euroopa Liidu programm, mille eesmärgiks on arendada rahvusvahelist koostööd kõrg-, kutse-, täiskasvanu- ja üldhariduse valdkonnas. Paljud tegevused, sh Euroopa-sisene õpiränne kõrghariduses, on kättesaadavad programmi riikidele (kõik Euroopa Liidu riigid, lisaks Island, Norra, Liechtenstein, Türgi, Põhja-Makedoonia Vabariik ja Serbia), kuid on ka neid, milles saavad osaleda riigid üle maailma.

Erasmus+ raames toetatavad tegevused on:

  • õpiränne (õppurid, töötajad jt);
  • koostööprojektid (sh haridusasutuste ja ettevõtete vahel);
  • poliitikareformide arendamine.

Täiendavat infot programmist saab Archimedese kodulehelt ja Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi infolehelt.

KVA Erasmuse kõrghariduse harta

KVA Erasmuse poliitika / EMA Erasmus Policy Statement

ERASMUS+ Euroopa-sisestes õpirännetes osalevate õppurite, õppejõudude ja töötajate toetuste piirmäärad

                   

KVA osalemine erinevates koostöövõrgustikes

KVA osaleb aktiivselt Euroopa julgeoleku- ja kaitsekolledži ohvitseride alushariduse võrgustikus EMILYO (European Initiative for the Exchange of Military Young Offiers). Täpsemat infot võrgustiku kohta leiad EMILYO kodulehelt.

Samuti kuulub KVA Läänemere maade sõjakoolide koostöövõrgustikku.

Alates 2020. aastast on akadeemia NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) võrgustiku liige. Koostöö eesmärgiks on tugevdada oma riigikaitset, üksteiselt õppida jne ning KVA kuulub töögruppi Professional Military Education.

Kaitseväe Akadeemia