fbpx

Reservohvitseride kursused

Kaitseväe Akadeemia annab reservrühmaülemate baaskursust ajateenijatele ja reservohvitseride sõjalist baaskursust.

Reservohvitseride kursused jagunevad:

Staabiohvitseride sõjalise baaskursuse eesmärgiks on anda kõrghariduse baasil teadmised ja oskused tegutsemaks üksikvõitlejana erinevates olukordades kooskõlas sõjaväelise väljaõppe nõuete ning kehtivate õigusaktidega. Kursusel osalevad reservväelastest meedikud, juristid ja muud erialaspetsialistid. Kursus on ka ettevalmistuseks Pataljoni staabiohvitseri kursuse jaoks. 

Kaitseväe Akadeemia