fbpx

Reservohvitseride kursused

Reservohvitseride kursused jagunevad:

Kaitseväe akadeemia annab reservrühmaülemate baaskursust (ROBK) ajateenijatele. Reservohvitseri baaskursuse õppekava läbimisel omandab kursuslane kesktaseme pädevused rühma kaitsvates, pealetungivates ja kaasnevates tegevustes ning kursuse läbimine on eeldus erialaõppele asumiseks ja sõjaaja rühmaülema või kompaniiülema abi ametikoha ülesannete täitmiseks.

Staabiohvitseride sõjalise baaskursuse eesmärgiks on anda mõnes Eesti kõrgkoolis juba kõrghariduse omandanud ning kaitseväega soovida liituvale isikule teadmised ja oskused tegutsemaks üksikvõitlejana erinevates olukordades kooskõlas sõjaväelise väljaõppe nõuete ning kehtivate õigusaktidega. Kursusel osalevad reservväelastest meedikud, juristid ja teised erialaspetsialistid. Kursus on vajadusel ka ettevalmistus nooremstaabiohvitseri kursusel osalemiseks.


 

Kaitseväe Akadeemia