fbpx

Sisseastumine 2023

Võtame 2023. aastal uusi tudengeid Kaitseväe Akadeemiasse kahel korral.

1. Ajateenijatel ning tegevväelastel on võimalik esitada sisseastumisavaldus kõrgharidusõppesse elektrooniliselt SAIS-is (www.sais.ee) juba ajavahemikul  30.01.–05.03.2023. Seejärel toimuvad sisseastumiskatsed perioodil 22.03.–16.04.2023 väeosades Võrus, Tapal ja Tallinnas.

2. Sisseastumisdokumentide vastuvõtt reservväelastele, tegevväelastele ning gümnaasiumi- ja kutsekoolide lõpetajatele toimub ajavahemikul 22.05.–25.06.2023 ning pärast seda on sisseastumiskatsed perioodil 10.07.–13.07.2023 Kaitseväe Akadeemias.

Sisseastumisdokumentide esitamine toimub läbi SAIS-i või kokkuleppel KVA õppeosakonnaga kohapeal. Lisainfo    , telefonil 717 6304 või oppeinfo[at]mil.ee

Kaitseväe Akadeemiasse põhikursusele õppima asumiseks tuleb sooritada vastuvõtukatsed, mille tulemustest moodustatakse kandidaatide paremusjärjestus.

Vastuvõtukatsed:

1) vaimse võimekuse test

2) kutsesobivusvestlus (hindamiskriteeriumid)

Lisaks tuleb tegevteenistusse astumisel sooritada üldfüüsiline test

Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud (nt ajateenistuses), saavad lasta arvestada saavutatud tulemust. Kes tahavad oma tulemust parandada ja uue teha või kui testi tehtud ei ole, annab kool selleks võimaluse sisseastumiskatsete perioodil.

Sisseastumiskatsed on Kaitseväe Akadeemiasse õppima asumiseks võimalik sooritada ka enne ajateenistuse läbimist. Need, kes läbivad katsed enne ajateenistust, ei pea sisseastumiskatsetel füüsilise ettevalmistuse testi sooritama, küll aga peab kooli õppima asumisel olema kehtiv tulemus.

Kaitseväe Akadeemia 2023-2024. õppeaasta vastuvõtueeskiri

Kaitseväe Akadeemia