fbpx

Sisseastumine 2024

Võtame 2024. aastal uusi tudengeid Kaitseväe Akadeemiasse kahel korral.

1. Ajateenijatel ning tegevväelastel on võimalik esitada sisseastumisavaldus kõrgharidusõppesse elektrooniliselt SAIS-is (www.sais.ee) juba ajavahemikul  29.01.–03.03.2024. Seejärel toimuvad sisseastumiskatsed perioodil 20.03.–07.04.2024 väeosades Ämaris, Võrus, Tapal ja Tallinnas.

2. Sisseastumisdokumentide vastuvõtt reservväelastele, tegevväelastele ning ajateenijatele toimub ajavahemikul 29.04.–03.07.2024 ning pärast seda on sisseastumiskatsed perioodil 8.–10.07.2024 Kaitseväe Akadeemias.

Sisseastumisdokumentide esitamine toimub läbi SAIS-i või kokkuleppel KVA õppeosakonnaga kohapeal. Lisainfo telefonil 717 6304 või oppeinfo[at]mil.ee

Kaitseväe Akadeemiasse põhikursusele õppima asumiseks tuleb sooritada vastuvõtukatsed, mille tulemustest moodustatakse kandidaatide paremusjärjestus.

Vastuvõtukatsed:

1) vaimse võimekuse test

2) kutsesobivusvestlus (hindamiskriteeriumid)

Lisaks tuleb tegevteenistusse astumisel sooritada üldfüüsiline test

Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud (nt ajateenistuses), saavad lasta arvestada saavutatud tulemust. Neile, kes tahavad oma tulemust parandada või kellel testi tehtud ei ole, annab kool selleks võimaluse sisseastumiskatsete perioodil.

Kaitseväe Akadeemia 2024.-2025. õppeaasta vastuvõtueeskiri

Kaitseväe Akadeemia