fbpx
KAITSEVÄE AKADEEMIA

Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus

Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülesanne on viia läbi kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet. Eesmärgiks on võimalikult nüüdisaegne, praktilise suunitlusega ning ühtlustatud väljaõpe tsiviilmeditsiinis harva esinevate kriiside lahendamiseks ja vigastusteega tegelemiseks.

Sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse allüksused on:

  • meditsiinilise väljaõppe jaoskond
  • meditsiinilise ravi jaoskond
  • varustuse jaoskond
Kaitseväe Akadeemia