fbpx
KAITSEVÄE AKADEEMIA

Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus

Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülesanne on viia läbi kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet. Lisaks on ülesandeks ka ambulatoorse tervishoiuteenuse tagamine ning tervishoiuteenuse osutamine . Eesmärgiks on võimalikult nüüdisaegne, praktilise suunitlusega ning ühtlustatud väljaõpe tsiviilmeditsiinis harva esinevate kriiside lahendamiseks ja vigastustega tegelemiseks.

Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse allüksused on:

  • väljaõppejaoskond
    – lektorite grupp
    – õpetajate grupp
  • ravijaoskond
  • toetus- ja arendustegevuse jaoskond
Kaitseväe Akadeemia