fbpx

Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus

Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus (SKMK) on KVA allüksus, mille ülesandeks on korraldada sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet kaitseväelastele, reservmeedikutele, meditsiiniüliõpilaste ning teistele koostööpartneritele. Sellega seonduvalt tegeleb SKMK Eestis ka sõja- ja katastroofimeditsiini valdkonna teadus- ja arendustegevusega. Samuti tagab SKMK tervishoiuteenust omas kaitseväe teeninduspiirkonnas.

Seda kõike eesmärgiga pakkuda võimalikult nüüdisaegset, praktilise suunitlusega ning ühtlustatud väljaõpet tsiviilmeditsiinis harva esinevate kriiside lahendamiseks ja vigastustega tegelemiseks.

Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskust ja selle tegevust juhib juhataja Neve Vendt.

Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse allüksused on:

  • väljaõppejaoskond
    – lektorite grupp
    – õpetajate grupp
  • ravijaoskond
  • toetus- ja arendustegevuse jaoskond

 

Info meditsiinitudengile Staabiohvitseri sõjalise baaskursuse kohta

KVA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2024. aastal planeeritud kursused

Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse kursuste kirjeldused

Sõjameditsiini baaskursuse õppekava

 

Kursustele registreerumine:

Tegevteenistujate registreerimine: Riigitöötaja iseteenindusportaalis

Väljaspool kaitseväge registreerida e-kirja teel: skmk.kursused[at]mil.ee

Kaitseväe Akadeemia