fbpx

Sõjateadlane

Sõjateadlane (aastani 2015 „KVÜÕA toimetised”) on ainus Eesti Vabariigis ilmuv, rahvusvahelise toimetuse ning levikuga eelretsenseeritav ETIS 1.2. kategooria teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi. Sõjateadlase eesmärgiks on avaldada eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke artikleid, analüüse ja allikmaterjale, mis toetavad Kaitseväe väevõime arendamist ennekõike nende üldpädevuste raames, mille arendamise eestvedamine või kaasvastutus lasub akadeemia õlgadel (operatsioonanalüüs ja taktika, ressursihaldus, sõjaväeline juhtimine ja sõjaväepedagoogika, militaartehnoloogiad, riigikaitsestrateegia ja –poliitika ning sõjaajalugu).

Sõjateadlane 23/2023 | Putin’s War in Ukraine: Different Aspects and Challenges of the War | Volume II  

Sõjateadlane 22/2023

Sõjateadlane 21/2023

Sõjateadlane 20/2022 | Putin’s War in Ukraine: The Background and Anatomy of Russian Aggression | Volume I

Sõjateadlane 19/2022

Sõjateadlane 18/2021

Sõjateadlane 17/2021 | Strateegiline loojutustamine infomõjutusvahendina

Sõjateadlane 16/2021 | Väikeriigi merekaitse visioonid

Sõjateadlane 15/2020 | Laiapindne riigikaitse ja olukorrateadlikkus

Sõjateadlane 14/2020

Sõjateadlane 13/2019 | Russia, Syria and the West: From the Aftermath of the Arab Spring in the Middle East to Radicalization and Immigration Issues in Europe

Sõjateadlane 12/2019

Sõjateadlane 11/2019

Sõjateadlane 10/2019

Sõjateadlane 9/2018

Sõjateadlane 8/2018 | Zapad 2017 infosõja vaatepunktist

Sõjateadlane 7/2018 | Kümme aastat Vene-Georgia 2008. aasta sõjast: peegeldusi hübriidsõjast ja Venemaa poliitilistest ambitsioonidest

Sõjateadlane 6/2018 | Ajateenistusest Eesti Kaitseväes

Sõjateadlane 5/2017

Sõjateadlane 4/2017 | Ennastjuhtiv õppija

Sõjateadlane 3/2016

Sõjateadlane 2/2016

Sõjateadlane 1/2016
__________

Sõjateadlane autorid/contributors
__________

KVA teadusajakirjade kaastöö vormistamise juhend 2024

Kaitseväe Akadeemia