fbpx

Sõjateadlane

Sõjateadlane (aastani 2015 „KVÜÕA toimetised”) on ainus Eesti Vabariigis ilmuv, rahvusvahelise toimetuse ning levikuga eelretsenseeritav ETIS 1.2. kategooria teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi. Sõjateadlase eesmärgiks on avaldada eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke artikleid, analüüse ja allikmaterjale, mis toetavad Kaitseväe väevõime arendamist ennekõike nende üldpädevuste raames, mille arendamise eestvedamine või kaasvastutus lasub akadeemia õlgadel (operatsioonanalüüs ja taktika, ressursihaldus, sõjaväeline juhtimine ja sõjaväepedagoogika, militaartehnoloogiad, riigikaitsestrateegia ja –poliitika ning sõjaajalugu).

Sõjateadlane_1

Sõjateadlane  2

Sõjateadlane_3

Sõjateadlane_4

Sõjateadlane_5

Sõjateadlane_6

Sõjateadlane_7

Sõjateadlane_8

Sõjateadlane_9

Sõjateadlane_10

Sõjateadlane 11

Sõjateadlane_12

Sõjateadlane_13

Sõjateadlane_14

Sõjateadlane autorid

 

Kaastööde vormistamise juhend:

Kaitseväe Akadeemia teadusajakirjade kaastöö vormistamise juhend 2021

Kaitseväe Akadeemia