fbpx

Sõjateadlane 4/2017 | Ennastjuhtiv õppija

Sõjateadlane 4/2017 (tervikfail)

Sõjateadlane 4/2017| Saatesõna (Enno Mõts)

Sõjateadlane 4/2017| KOKKUVÕTTED/SUMMARIES

Sõjateadlane 4/2017| AUTORID/CONTRIBUTORS

Alar Kilp: AKADEEMILINE ÕPETAMINE

Katri Sirkel: THE IMPORTANCE OF THE ACQUISITION OF FORMULAIC LANGUAGE FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AND LEARNER AUTONOMY

Aigi Piirimees, Maia Boltovsky: ÕPPIJA JA ÕPETAJA KOHTUMINE 21. SAJANDI KOOLIS

Stella Polikarpus, Katrin Poom-Valickis: TÄHENDUSLIKU ÕPPIMISE TAKSONOOMIA RAKENDAMISE KOGEMUSTEST PÄÄSTEKORRALDAJATE VÄLJAÕPPES

Riina Runnel: KOMBINEERITUD ÕPPE EFEKTIIVSUS HAMBAARSTIÜLIÕPILASTE ÕPPETÖÖS

Marit Mõistlik-Tamm, Gerhard Lock: KÕIK KOOS? ENNASTJUHTIVA ÕPPIJA HINDAMISVÕIMALUSED LOOMINGULISES RÜHMATÖÖS

Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen: KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES

Merili Raudmäe, Marvi Remmik, Liina Lepp, Liana Roos: ÕPETAJAKOOLITUSE ÜLIÕPILASTE ARUSAAMADAKADEEMILISEST PETTURLUSEST, SELLE PÕHJUSTEST JA VÄHENDAMISE VÕIMALUSTEST

Mari Karm, Ene Voolaid, Anu Sarv, Taavi Vaikjärv: ÕPPETÖÖ VASTASTIKUSTE VAATLUSTE MUDELI ARENDAMINE JA RAKENDAMINE TARTU ÜLIKOOLIS

Silvi Tenjes: MENTAALSETE MUDELITE AVARDAMINE MULTIMODAALSETE SUHTLUSVIISIDE KAUDU: KASU ENNASTJUHTIVALE ÕPPIJALEa>

Olev Must, Aasa Must: KÕRGKOOLIST VÄLJALANGEVUS JA ÜLIÕPILASTE ENESEMÄÄRATLUS

Allar Eesmaa, Svetlana Ganina: ÕPPIMIST TOETAVA AINEKAVA VÄLJATÖÖTAMISE PÕHIMÕTTED AUTOMAATRELVA BAASÕPPE NÄITEL

Kaitseväe Akadeemia