fbpx

Staabiohvitseri kursus

Staabiohvitseri kursuse (SOK) eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused brigaadi ning diviisi staabitöös osalemiseks.

Õppekava läbimise järel kursuslane:

  • mõistab ühendväeliigi ja ühendrelvaliigi põhimõtteid maismaa operatsiooni planeerimisel ja selgitab nende rakendamist Eesti sõjalises riigikaitses;
  • kannab ajalooliste sündmuste õppetunde üle tänapäeva sõjapidamisse ja oma otsustesse;
  • planeerib staabiohvitserina brigaadi ja diviisi lahingutegevust oma eriala raames nii rahu- kui sõjaajal;
  • arvestab staabitöö käigus relvakonfliktiõiguse reegleid ning langetab kriisiohjamise protsessis Eesti seadusandlusega kooskõlas olevaid otsuseid.

Staabiohvitseri kursuse (SOK) õppekava

Lisainfot küsige 717 6313 või marika.koplimagi(at)mil.ee

Kaitseväe Akadeemia