fbpx
KAITSEVÄE AKADEEMIA

Tööpakkumised

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi IT-SPETSIALISTI (1,0) ametikoha täitmiseks alates 18. maist 2020

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab side- ja IT-grupi ülemalt veebel Ragnar Pandiselt (ragnar.pandis@mil.ee, tel 717 6161 või 5301 9543).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi JUHTIMISE JA PEDAGOOGIKA ÕPPETOOLI JUHATAJA (1,0) ametikoha täitmiseks õppeosakonnas alates 1. augustist 2020

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA õppeosakonna juhatajalt Nele Rannalt (nele.rand@mil.ee, tel 717 6301) ning KVA õppeosakonna juhtimise ja
pedagoogika õppetooli ülem-lektorilt kolonelleitnant Antek Kasemaalt (antek.kasemaa@mil.ee, tel 717 6361).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi ANDMEANALÜÜTIKU (1,0) ametikoha täitmiseks esimesel võimalusel

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA rakendusuuringute osakonna operatsioonianalüüsi grupi ülemalt kolonelleitnant Riivo Piirsonilt (riivo.piirson@mil.ee, tel 717 6261 või 5919 9149).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi TARKVARAARENDAJA (1,0) ametikoha täitmiseks esimesel võimalusel

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA rakendusuuringute osakonna operatsioonianalüüsi grupi ülemalt kolonelleitnant Riivo Piirsonilt (riivo.piirson@mil.ee, tel 717 6261 või 5919 9149).

Kaitseväe Akadeemia