fbpx

Tööpakkumised

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi Vene keele ÕPETAJA ametikoha täitmiseks

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA õppeosakonna võõrkeelte õppetooli juhatajalt Maia Boltovskylt (maia.boltovsky@mil.ee, tel 717 6395 või 517 8219).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi TARKVARAARENDAJA ametikoha täitmiseks

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA rakendusuuringute osakonna nooremteadurilt major Veiko Dieveselt (veiko.dieves@mil.ee, tel 717 6263).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi SKMK ÕDE-ÕPETAJA ametikoha täitmiseks

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülemalt kolonelleitnant Ahti Varblaselt (ahti.varblane@mil.ee, tel 717 6221 või 528 1565).

Kaitseväe Akadeemia