fbpx

Tööpakkumised

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi ARST-LEKTORI ametikoha täitmiseks

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülem-arstilt kolonelleitnant Ahti Varblaselt (ahti.varblane@mil.ee, tel 717 6221 või 528 1565).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi TURUNDUSSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA ülema administratsiooni kommunikatsiooni- ja turundusgrupi teabeohvitserilt nooremleitnant Mari-Liis Päärenilt (mari-liis.paaren@mil.ee, tel 717 6093 või 510 0231).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi STRATEEGIA JA INNOVATSIOONI ÕPPETOOLI JUHATAJA ametikoha täitmiseks

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab õppeosakonna strateegia ja innovatsiooni õppetooli ülem-lektorilt kolonel Risto Lumilt (risto.lumi@mil.ee, tel 717 6381 või 5918 3591).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi LEKTORI ametikoha täitmiseks

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA õppeosakonna juhtimise ja pedagoogika õppetooli juhatajalt Martin Mooseselt (martin.mooses1@mil.ee, tel 717 6361 või 5875 6034).

Kaitseväe Akadeemia