fbpx

Tööpakkumised

Kaitseväe  Akadeemia kuulutab välja konkursi JUHTIMISE JA PEDAGOOGIKA ÕPPETOOLI JUHATAJA (1,0) ametikoha täitmiseks õppeosakonnas alates  1.  august  2020

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA õppeosakonna juhatajalt Nele Rannalt (nele.rand@mil.ee, tel 717 6301) ning KVA õppeosakonna juhtimise ja
pedagoogika õppetooli ülem-lektorilt kolonelleitnant Antek Kasemaalt (antek.kasemaa@mil.ee, tel 717 6361).

Kaitseväe  Akadeemia kuulutab välja konkursi ARST LEKTORI ametikoha täitmiseks alates  1.  september 2020

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülemalt kolonelleitnant Ahti Varblaselt (ahti.varblane@mil.ee, tel 717 6221 või 528 1565).

Kaitseväe  Akadeemia kuulutab välja konkursi ARSTI ametikoha täitmiseks 1.  september 2020

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülemalt kolonelleitnant Ahti Varblaselt (ahti.varblane@mil.ee, tel 717 6221 või 528 1565).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi TEADURI (1,0) ametikoha täitmiseks sotsiaalteaduste valdkonnas alates 1. september 2020

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA toetusteenuste osakonna haldusjaoskonna ülemalt kapten Siret Paabutilt (siret.paabut@mil.ee, tel 717 6111 või 525 6408) ning KVA õppeosakonna juhtimise ja pedagoogika õppetooli ülem-lektorilt kolonelleitnant Antek Kasemaalt (antek.kasemaa@mil.ee, tel 717 6361 või 5804 5754).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi LEKTORI (1,0) ametikoha täitmiseks sotsiaalteaduste valdkonnas alates 1. september 2020

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA toetusteenuste osakonna haldusjaoskonna ülemalt kapten Siret Paabutilt (siret.paabut@mil.ee, tel 717 6111 või 525 6408) ning KVA õppeosakonna juhtimise ja pedagoogika õppetooli ülem-lektorilt kolonelleitnant Antek Kasemaalt (antek.kasemaa@mil.ee, tel 717 6361 või 5804 5754).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi TEADURI (1,0) ametikoha täitmiseks sõjateaduse valdkonnas alates 1. september 2020

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA toetusteenuste osakonna haldusjaoskonna ülemalt kapten Siret Paabutilt (siret.paabut@mil.ee, tel 717 6111 või 525 6408) ning KVA õppeosakonna taktika õppetooli ülemalt kolonelleitnant Tarmo Kundlalt (tarmo.kundla@mil.ee, tel 717 6315 või 5342 5714)

Kaitseväe Akadeemia