fbpx

Tööpakkumised

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi TURUNDUSSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab Mari-Liis Päärenilt  (mari-liis.paaren@mil.ee, tel 717 6093 või 510 0231).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi REFERENDI ametikoha täitmiseks

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab Kaisa Mälgilt (kaisa.malk@mil.ee, tel 717 6000 või 5302 0625).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi ERI- JA INDIVIDUAALVARUSTUSE SEPTSIALISTI ametikoha täitmiseks

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab major Tarmo Kompuselt (tarmo.kompus@mil.ee, tel 717 6141 või 508 1134).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi DOKUMENTEERIJA ametikoha täitmiseks

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA rakendusuuringute osakonna operatsioonianalüüsi grupi nooremteadurilt major Veiko Dieveselt (veiko.dieves@mil.ee, tel 717 6263).

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja konkursi Vene keele ÕPETAJA ametikoha täitmiseks

Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA õppeosakonna võõrkeelte õppetooli juhatajalt Maia Boltovskylt (maia.boltovsky@mil.ee, tel 717 6395 või 517 8219).

Kaitseväe Akadeemia