fbpx
KAITSEVÄE AKADEEMIA

Tunnivaatlus

Kõrgkooli jaoks tähendab kvaliteet muuhulgas vajadust pöörata tähelepanu õppejõudude arengule: nii nende erialase kui metoodilise pädevuse suurendamisele tagamaks kvaliteetne õppetöö.

Kaitseväe Akadeemia õppejõudude seminaridel sündis idee luua tunnivaatlussüsteem, et toetada õppejõudude arengut, vahetada kogemusi ja ühtlasi suurendada õppeainete lõimitust. Idee kiitis heaks KVA juhtkond ning tunnivaatlustega tehti algust 2011. aasta septembris.

Tegevus on ellu kutsutud selleks, et õppejõud saaksid vahetada kogemusi, tutvuda teistes õppeainetes ja õppetoolides toimuvaga, tihendada koostööd ning suurendada õppejõudude kollegiaalsust.

Tunnivaatluse peamised eesmärgid on:

  • toetada õppejõudude professionaalset arengut (sh õppemetoodilist tegevust);
  • anda õppejõudude õppetegevusele tagasisidet;
  • võimaldada õppejõudude arendamist kolleegidevahelise koostöö ja soovituste jagamise kaudu;
  • toetada õppejõudude omavahelist suhtlust ja kogemuste vahetamist;
  • suurendada õppeainete lõimitust.

Tunnivaatluse eesmärkidest ja tõhususest lähtudes vaadeldakse eelistatavalt teiste õppetoolide õppejõudude õppetööd.

Igal õppejõul tuleb osaleda tunnivaatluses ühe õppeaasta jooksul neli korda: kaks korda vaatlejana ja kaks vaadeldavana.

KVA õpetava koosseisu õppetöövaatluse süsteem

KVA tunnivaatluse ettekande abstrakt PRIMUSE kõrghariduse kvaliteedi arendamise konverentsilt „Kõrgharidus − kõrgtasemel õppimine?”, mis toimus 2013. aasta jaanuaris.

Kaitseväe Akadeemia