fbpx
UncategorizedUudised

Kõrgemasse Sõjakooli esitati vastuvõtuperioodil 219 avaldust

Eile lõppes Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis sisseastumisdokumentide vastuvõtt. Rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele esitati 205 ja magistriastme õppesse 14 avaldust.

Kõrgema Sõjakooli õhu-, maa- ja mereväe kadetid. Foto: Ave Eerma
Kõrgema Sõjakooli õhu-, maa- ja mereväe kadetid

Sügisel algaval õppeaastal ootab kadette ees uuenenud õppekava, milles on muudetud sõjaliste ja tsiviilõppeainete toimumisajad semestrite jooksul. „Kui varasemalt on noored esimesel semestril saanud vaid tsiviilõppeaineid, siis nüüdsest on need põimitud ka sõjaliste õppeainetega. Sügisel alustavate kadettide jaoks on uus ka see, et juba esimese semestri lõpus toimub KVÜÕA ülene õppus, kus harjutatakse esmaseid õpitud ja omandatud teadmisi,“ ütles KVÜÕA õppeosakonna juhataja Nele Rand. „Kaitsevägi vajab võimekaid tulevasi ohvitsere, kes sügisel alustavatest kadettidest tänu heale rakenduskõrgharidusõppele kolme aasta pärast ka saavad.“

Sel aastal esitati ajateenistuse läbinud kandidaatide poolt kokku 148 avaldust, neist 84 maaväe, 21 mereväe, 28 õhuväe sõjaväelise juhtimise õppesuunale. Kõrgemasse Sõjakooli on võimalik sisse astuda ka enne ajateenistuse läbimist, seda võimalust kasutas 57 noort, kes pärast sisseastumiskatsete ning ajateenistuse edukalt läbimist immatrikuleeritakse kandidaadi kinnituse alusel 2017/2018 õppeaastal.

Kandidaatide vastuvõtt Sõjakooli toimub paremusjärjestuse alusel, lähtudes lõputunnistuse keskmisest hindest ja riigieksamite tulemusest ning kutsesobivuse ja üldfüüsilise testi alusel kujunenud punktisummast. Sisseastumiskatsed Kõrgema Sõjakooli rakenduskõrgharidusõppesse toimuvad 18.-22. juulil 2016.

Tänavu võetakse Sõjakooli vastu kuni 75 õppurit – 55 maaväe, 10 mereväe ja 10 õhuväe õppesuunale. Eelmisel aastal sissesaanutest on õppima asumist kinnitanud 11 kandidaati.

Kõigil põhikursustel kestab õpe kolm aastat. Õhuväe kadetid läbivad osa erialasest väljaõppest Eesti lennuakadeemias ning mereväe eriala kadetid TTÜ mereakadeemias.

Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia