fbpx
Uncategorized

Sisseastumiskatsed algavad järgmisel nädalal

Kõrgema Sõjakooli sisseastumiskatsetele registreerunud 190 kandidaati läbivad katsetel üldfüüsilise testi ja kutsesobivusvestluse, kandidaatide akadeemilist võimekust hinnatakse lõputunnistuse keskmise hinde ja riigieksamite tulemuse põhjal.

2015. aasta sisseastumiskatsed. Foto: Ave Eerma
2015. aasta sisseastumiskatsed. Foto: Ave Eerma

Sisseastumiskatsed maa-, mere- ja õhuväe rakenduskõrghariduse õppekava kandidaatidele algavad esmaspäeval, 18. juulil kell 09:00 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste peahoones organisatoorse poolega, millele järgneb kell 12:00-17:00 Tähtvere pargis üldfüüsiline test. Üldfüüsilise testi tulemused selguvad hiljemalt järgmisel päeval kell 10:00. Kandidaatide kutsesobivusvestlused toimuvad 19.-20.07 kell 09:00-17:00 KVÜÕA peahoones.

„Kõik katsetele registreerunud saavad hiljemalt 15. juulil läbi sisseastujate infosüsteemi katsete toimumise kohta teavituse, kutsesobivusvestluste täpsed kellaajad avaldatakse 18. juulil Kõrgema Sõjakooli koduleheküljel,” ütles KVÜÕA õppekorraldusspetsialist Katrin Sütt.

Katsete tulemusena kujunenud pingereal vastuvõetavad õppurid otsustatakse neljapäeval vastuvõtukomisjoni koosolekul. Sisseastumiskatsete tulemused avaldatakse sisseastujate infosüsteemis ja Kõrgema Sõjakooli koduleheküljel neljapäeval kell 17:00.

Rakenduskõrgharidusõppe sisseastumiskatsetele on tänavu registreerunud maaväe õppesuunale 119, mereväe õppesuunale 27 ja õhuväe õppesuunale 44 noort. Neist 133 on läbinud ajateenistuse ning saavad vastuvõetuks osutudes juba sel sügisel õppima asuda. Ülejäänud vastuvõetuks osutunud immatrikuleeritakse õppeasutustesse 2017/2018. õppeaastal pärast ajateenistuse läbimist.

Kandidaatidele on sisseastumiskatsete ajaks eelregistreerimise alusel võimaldatud majutus. Katsete tulemused avalikustatakse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast sisseastumiskatsete toimumist õppeasutuste kodulehel. Katsetele tulles on kandidaatidel vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Sisseastumiskatsete nõuete kohta leiab täpsemat teavet Kõrgema Sõjakooli kodulehelt  http://www.sojakool.ee/tule-oppima.

Kõrgem Sõjakool tagab parima juhtimisalase kõrghariduse Eestis. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia