fbpx
Uncategorized

Sisseastumiskatsed Kõrgemasse Sõjakooli algavad 18. juulil

18.– 22. juuli 2016 toimuvad Kõrgema Sõjakooli rakenduskõrgharidusõppes sisseastumiskatsed, millele on tänavu registreerunud 190 kandidaati. 

2015. aasta sisseastumiskatsed. Foto: Ave Eerma
2015. aasta sisseastumiskatsed. Foto: Ave Eerma

Vastuvõtt Kõrgemasse Sõjakooli toimub paremusjärjestuse alusel, lähtudes kolmest vastuvõtutingimusest: lõputunnistuse keskmise hinde tulemus, kutsesobivusvestlus ja üldfüüsiline test. Iga vastuvõtutingimus annab kolmandiku lõpptulemusest. Juhul, kui kahe kandidaadi keskmine hinne või koondtulemus kujuneb võrdseks, võetakse järjestuse seadmise aluseks riigieksamite tulemus.

Eelmisel suvel Kõrgema Sõjakooli sisseastumiskatsed edukalt läbinud maaväe põhikursuse kadett Sten Kusma sõnul ei tasu kandidaatidel katsetele tulles karta.  „Oluline on valmisolek ning kindlasti tasub meeles pidada, et Sõjakoolis hinnatakse lisaks üldistele võimetele ka ausust ja korrektsust, mis on ohvitseridele omane.“

Rakenduskõrgharidusõppe sisseastumiskatsetele on tänavu registreerunud maaväe õppesuunale 119, mereväe õppesuunale 27 ja õhuväe õppesuunale 44 noort. Neist 133 on läbinud ajateenistuse ning saavad vastuvõetuks osutudes juba sel sügisel õppima asuda. Ülejäänud vastuvõetuks osutunud immatrikuleeritakse õppeasutustesse 2017/2018. õppeaastal pärast ajateenistuse läbimist.

Kandidaatidele on sisseastumiskatsete ajaks eelregistreerimise alusel võimaldatud majutus. Katsete tulemused avalikustatakse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast sisseastumiskatsete toimumist õppeasutuste kodulehel. Katsetele tulles on kandidaatidel vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Sisseastumiskatsete nõuete kohta leiab täpsemat teavet Kõrgema Sõjakooli kodulehelt  http://www.sojakool.ee/tule-oppima/rakenduskorgharidus/sisseastumiskatsed/.

Kõrgem Sõjakool tagab parima juhtimisalase kõrghariduse Eestis. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia