fbpx
Uudised

12. põhikursuse kadetid andsid 19. detsembri öösel kadetivande

Kõrgema Sõjakooli ülem major Vahur Murulaiu sõnul näitab selliste vanade traditsioonide au sees hoidmine Sõjakoolist võrsuvate ohvitseride järjepidevust.
„Tänaste kadettide poolt elus hoitud kombed ja rituaalid on kindlustunde ja Eesti vabaduse püsimajäämise märgiks kogu Eesti ohvitserkonnale,” sõnas major Murulaid. „Sõjakooli kadettide üle võib uhkust tunda.”
Kadetivande andmine on märgiks, et noorkadetid on valmis saama täieõiguslikeks kadettideks ning on väärilised kandma kadetipaguneid.
Vandeandmisele eelneval noorkadeti ajal proovivad Kõrgema Sõjakooli vanemate kursuste kadetid erinevate katsetega värskete ohvitseriks pürgijate kadetiks sobivust. Samuti on vanemate kursuste korraldada kadetiks löömise tseremoonia. Öösel vastu reedet Kassitoomel noorkadettide poolt antud vandele eelnes vana kombe kohaselt traditsiooniline, seekord 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse teemaline näidend.
Eile vannutati ametisse ka Kõrgema Sõjakooli Kadetikogu uus juhatuse esimees kadettseersant Ragnar-Aleksander Jõgi. Eelmine kadetikogu esimees kadettveebel Ivo Peets ütles, et annab ametiposti üle rahuliku südamega. „Tean, et juhtimist jätkab teovõimeline ja sellesse ametisse õige mees,” tunnustas Peets oma mantlipärijat.
Sel aastal õpib Kõrgema Sõjakooli noorimal kursusel 27 ohvitseriks pürgivat kadetti. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool on Eesti ainus sõjalist rakenduskõrgharidust andev õppeasutus, kus valmistatakse ette ohvitsere Eesti Kaitseväele.

Kaitseväe Akadeemia